Vesayet Nedir? Vesayet Ne Demek?

vesayet nedir - vesayet ne demek

Vesayet Nedir?

Vesayet, medeni haklarını kullanamayan ya da kullanması mümkün olmayan kişilere vasi aracılığıyla haklarını verdiren sistemdir. Örnek verilecek olursa küçük bir çocuğa babasından miras kalırsa ve bu çocuğun dünyada amcasından başka birisi yoksa çocuğa vasi olarak amcası tayin edilir. Genel olarak bu durum sadece geçici olarak nöbet tutmak anlamında da kullanılabilir. Çünkü her ne kadar vasiyet kalan malvarlığı amca almış olsa da çocuk medeni haklarını kullanmaya başlayana kadar bunlar hakkında bir işlem yapamaz. Bunun yanı sıra elde ettiği mallar tamamen kendisinin olmadığı içinde mallar hakkında yargılanamaz, sorgulanamaz. Sadece çocuk büyüyene kadar onlara bekçilik yapar, yani emanet olan şeye bakar. Bu gibi bir durum sadece çocuklarda söz konusu olmaz. Bazı durumlarda haklarını kullanamayan kişiler için de söz konusu olabilir. Örneğin rehabilitasyon merkezinde kötü muamele gören zihinsel bir birey mantıksal bir şekilde medeni haklarını kullanamaz. Bu haklar her ne kadar onun bir vatandaş olmasına karşılık olarak verilse de akli dengesi yerinde olmadığı için mantıklı bir hareket yapması beklenemez ve dolayısıyla da medeni hakları havada kalır. İşte tam da burada vasi meydana çıkar ve bu kişinin haklarını ondan alarak yine onun adına kullanır.

Vesayet Ne Demek?

Vesayet, medeni haklarını kullanamayan bir kimsenin sahip olduğu hakları ondan alarak onun adına kullanmak anlamındadır. Bu terim hayatın birçok alanında kullanır ve vasiyet sözcüğü de buradan gelir. Vasiyet bırakan kişinin artık onu kullanamayacak halde olması demektir. Buna paralel olarak vesayet terimi de haklarını kullanamayan kişiler için söz konusudur. Haklarını kullanamayan ya da kullanmasına izin verilmeyen bazı bireyler olabilir. Örneğin küçük çocuklar medeni haklarını kullanarak kendilerine yapılan bir haksızlığı mahkemeye taşıyamazlar. Bu nedenle de bu hakkı onun yerine kullanması gereken birilerine ihtiyaç duyulur. Bu aşamada çocukların haklarını onlardan alarak anne ve baba duruma itiraz edebilir. Aynı şey engelli kişiler için de söz konusudur. Bu kişiler de direkt olarak haklarını kullanamayacakları için aracılara ihtiyaç duyarlar.

Tavsiye Nedirler: monarşi nedir – hiyerarşi nedir – büyüme nedir