Trend Ne Demek? Trend Nedir?

trend nedir - trend ne demek

Günümüzde her alanda ve uzmanlık dallarında bir ”tamlayan” olarak karşımıza çıkan trend kelimesi, gelip geçici heveslerin ifadesinden bir çok kullanım alanlarına ait durumları betimlemek için kullanılan, geniş frekanslı algı alanına sahip bir kavramdır. Trend kelimesi, çağdaş matematik ve istatistik bilimlerinin de etkisiyle zaman içinde dönüşerek, yükselen ya da alçalan her türlü ekonomik, politik veya sosyolojik eğrisel hareket grafiklerindeki ifadesi olarak kullanılmaya başlamıştır. Bu sebeple bir çok dilde sözlük anlam karşılığı olarak “eğilim, akım, yönelmek, eğilim göstermek” kullanılmaktadır.

Günlük hayatımızda anlam olarak bu kavram çoğunlukla on yıl içinde toplumun büyük bir kısmı tarafından yapılan herhangi bir davranışı, uygulanan bir hareketi ya da bir durumu tanımlamak adına kullanılmaktadır. Politika alanında tanımlamak istersek de 1970’lerdeki Marxist-Leninist hareketler de birer trend örneği olarak tarihte yerini almıştır. Son olarak ise bilim alanında günümüz trendlerine örnek; genetik araştırmalar, Nanoteknoloji ürünleri, Kuantum bilgisayarlardan bahsedebiliriz.

trend nedir - trend ne demekTrend Ne Demek?

Trend kelimesi İngilizce bir kelime olup dilimize de bu haliyle yerleşmiştir. İngilizce trend ”eğilim, yöneliş” Türkçe kelime anlamıyla aynı anlamları taşımaktadır. Bunun yanı sıra İngilizce kökenli bu kelime aslen Germence yazılı örneği bulunmayan  trendōn “(top) yuvarlamak” sözcüğünden türetildiği varsayılmaktadır. Türk Dil Kurumu sözlüğünde tanımlanan bu sözcük ”akım” ve ”eğilim” şeklinde ifade edilmektedir.

Moda ve Trend

Trend sözcüğü günümüzde çoğunlukla moda terimi ile karıştırılmaktadır. Ancak bilinmesi gerekir ki trend asla moda değildir. Aslında trend ve moda arasındaki farkı Coco Chanel’in moda ve stil arasındaki farkı anlatmakta kullandığı “Moda geçer, stil kalır (Fashion passes style remains) sözü ile benzetebiliriz. Bu sözdeki gibi moda ve trend de birbirinden keskin çizgilerle ayrışmıştır. Trend kavramının moda terimi ile anlam karışıklığına uğramasının temel nedenlerinden biri de ikisinin de kitleleri etkilemesi ve insanları harekete geçiriyor olmasıdır ancak bu harekete geçirme toplu olarak bir tavrı benimsemek anlamında kullanıldığı zaman trend kavramından uzaklaşıldığına da dikkat çekilmelidir.

trend nedir - trend ne demek - moda ve trend
Bunun yanı sıra trend ve moda kavramı arasındaki en önemli fark aslında zamanlamadır. Moda sadece belirli bir zaman dilimi içerisinde yaşanan olayları kapsarken; trendin asla böyle bir kısıtlaması yoktur ve hatta moda değişimleri trend akımlarından etkilenerek şekillenmekte ve böylece moda trendin bir uzantısı haline gelmektedir. Özetle trend bir kırılım noktasıdır ve moda bu kırılım hattının üzerindeki noktalardan biridir.

Trendler Nasıl Oluşur ve Biter?

Trend ile ilgili sorulması gereken iki soru oldukça önemlidir.

  • Trendler nasıl ortaya çıkıyorlar?
  • Trendler nasıl bitiyorlar?

trend nedir - trend ne demek -Trendler, kendi mekanlarında ve kendi zamanlarının yerel ya da global  şartlarında oluşmaktadır. Tohum ile toprak ilişkisi trendlerin oluşum sürecine bir örnek olarak gösterilebilir. Bu kısımda tohumları birer trend ve zaman-mekan-şartlar üçgeni de toprak olarak düşünecek olursak, trendlerin nasıl başlayıp nasıl bittikleri konusunu daha net bir şekilde anlayabiliriz.Tohum gibi trendler de birdenbire ortaya çıkmaz. Tohumların toprağa ihtiyacı olduğu gibi trendler de bilimsel, teknolojik, kültürel, sosyolojik ya da ekonomik birçok faktörün karşılıklı etkileşimleri ile ortaya çıkarlar ve ortaya çıkmalarını hazırlayan zaman, mekan ve şartlar üçgeninde yavaş yavaş gelişir, serpilir, yaşlanır ve ölürler. Ağacın büyümeden önce ki filiz halini görmek nasıl bir uzmanlık gerektirirse trendleri daha tam olarak oluşmadan görmekte uzmanlık gerekmektedir. İşte trend uzmanı dediğimiz bu kişilerin çoğu tomurcuklanmayı görürler. Ancak bazıları da yani trend uzmanlarının futuristik mertebesine ulaşanlar daha filizlenme başlamadan öngörüleri ve tecrübeleri sayesinde trendlerin farkına varırlar. Bunun yanı sıra yöresel tohumlar yani benzetme ile yerel trendler her zaman global trendlere dönüşme imkanı bulamayabilir. Çok az trend global seviyeye ulaşabilmektedir.

Trend Araştırmaları

  • Gelecek tahminleri
  • Geleceğe ait doğruyu ya da gerçeği önceden görebilmek (uzgörü)
  • Bu tahminler ya da  uzgörülerin ilgili disiplinler arası çalışmalar ile sınanması ve değerlendirilmesi
  • Geçmişten geleceğe doğru bakıldığında olabilirliği kabul edilebilen fikirlerin geliştirilmesi
  • Geliştirilen fikirlerin, bilimsel ve teknolojik  veriler ışığında  zamanlama ve modellemesinin yapılması
  • Ve son olarak olgunlaştırılmış olan fikirlerin hayata geçirilebilmesi için ilgili birimlere sunulması

trend nedir - trend ne demek - trend araştırmaları

Bu sayılanlar trend araştırmalarını özetleyen bir döngüdür. Bu döngüyü küçük çaplı çemberlerden büyük çaplı çemberlere doğru evrilen,  kesintisiz ve yukarıya doğru giderek büyüyebilen bir spirale benzetebiliriz. Her döngüsünde giderek büyüyen, kendisini besleyerek genişleyen bu sonsuz spiralin enerjisi, paradoksal biçimde bilim-teknoloji-fütürism kısır döngüsünden gelmekte ve bazen bu kısır döngüye umulmadık tesadüfler de eşlik etmektedir.

Forex Analizinde Trend Nedir?

Trend paritenin yani bir ülkenin para biriminin başka bir ülkenin para birimine karşı değerinin çıkış ya da iniş eğilimi şeklinde tanımlanabilir. Tüccar ”trader” bir kişi için trend, para kazanabilmenin en temel şartlarından biri olarak görünür. Eğer trend yapan forex piyasası iyi izlendiği taktirde yüksek miktarda para kazanma şansı artar. Bu kısımda önemli olan nokta trendin iyi yakalaması, trend iniş çıkışları ve trendden dönüşü algılayabilmektir.

  • Yükseliş Trendi Nedir?

Fiyat hareketleri tablosunda en düşük noktalarının izafi olarak birleştirilmesi ile çizilen doğru yükseliş yönündeyse bu “yükseliş trendi” olarak ifade edilir. Aşağıda verilen grafik bir yükseliş trend örneği olabilir.

trend ne demek - trend nedir - yükseliş trendi nedir

  • Düşüş Trendi Nedir?

Fiyat hareketleri tablosunda en düşük noktalarının izafi olarak birleştirilmesi ile çizilen doğru düşüş yönündeyse bu “düşüş trendi” ya da “alçalan trend” olarak ifade edilir. Aşağıda verilen grafik düşüş trendine bir örnektir.

trend ne demek - trend nedir - düşüş trendi nedir

Tavsiye Nedirler: Troll NedirBohem Nedir