Subliminal Mesaj Nedir? Subliminal Mesaj Ne Demek?

subliminal mesaj nedir - subliminal mesaj ne deme

Subliminal Mesaj Ne Demek?

Son yıllarda adı sıkça duyulan subliminal mesaj yöntemini; biz farkında olmadan maruz kaldığımız, bilinçaltımıza gizli mesajlar göndererek bu şekilde bilinçaltımızı etkileyen ve yönlendiren her tür mesajlar bütünü olarak tanımlayabiliriz. Bu işaretler uygulama şekli olarak insan algısının altında kalıp o anda görünür bir şekilde fark edilmemesi üzere tasarlanmıştır. Birçok çeşitli yöntemler kullanılarak tasarlanan subliminal mesajlar kişinin davranışlarını değiştirip ve algılarını yönlendirmek amacıyla kullanıldığı bilinmektedir. Bu mesajların kullanımı çoğu zaman reklam sektörü tarafından kullanılıp maddi çıkar sağlama amacı gütse de bazı gizli tarikatlar ve örgütler tarafından da uygulanmaya açıktır.

Subliminal Mesaj Nedir?

Alttan akan, gizli anlamı taşıyan ”sub” kelimesinde türeyen bu terim kişinin bilinçaltına gönderilen gizli mesajlar, telkinler olarak tanımlanmaktadır.

Subliminal Mesaj Yöntemleri

Subliminal mesaj kullanımında birçok yöntemden faydalanılıyor olsa da bilinen başlıca mesaj çeşitlerini;

  • Dijital ses yollarına gizlenen işitsel yollar,
  • Sinema ya da televizyon görüntüsü yoluyla bilinçaltını etkilemeye çalışan 25. Kare Tekniği,
  • Reklam afişleri, logaları veya benzer nitelikteki görsel malzemelerin içine şekil veya yazı sıkıştırılarak uygulanan yöntemler olarak açıklayabiliriz.

Bu çeşitli mesajların görüntü, ses, elektrik, koku veya dokunma gibi birçok yolla bilinçaltına etki sağlayabildiği bilinmektedir. Örneğin subliminal mesaj olarak sesin kullanımında kişiye verilmek istenen telkinler insan kulağının duyamayacağı kadar belirli bir duyum eşiğine ve belli bir frekansa getirilerek aktarım sağlanmaya çalışılmakta ya da 25. kare yöntemiyle insan gözünün 1 saniyede görebileceği maksimum karenin 24 kare olmasından faydalanılarak son iki 24 karenin birleşimiyle 25. kare oluşturulup; verilmek istenen mesaj 25. kareye bu şekilde sığdırılması ile kişi yada kişiler etkilenmeye çalışılmaktadır. Kişi 25. kareyi görmese bile bilinçaltının algılamasıyla 25. karede verilmek istenen mesajı algılayıp uygulamaya geçebilmektedir.

Tarihte Subliminal Mesaj Kullanımı

Tarihte kullanımı çok eskilere dayanmaktadır. İlk olarak Eski Mısır ve Mezopotamya kültüründe ele alınmış olduğu şeklinde tahminler yürütülmektedir. Ayrıca Antik Yunan’da ise Demokritos‘un , bilinçaltı algılamanın varlığından söz eden ilk kişi olabileceği de öne sürülmektedir.

Platon ”Timaeus” Aristoteles ise “Parva Naturalia” isimli kitaplarında bu konuyu daha ayrıntılı bir şekilde işlemiştir. Örneğin Aristoteles 2200 yıl önce uyanıkken algılanamayacak uyarıların, uyurken rüyalarda kendini gösterebileceğini ileri sürmüştür.Farabi ve İbni Sina ise “Gündüz vakti olan ve aynı zamanda gündüzleri daha fazla uyarı olduğu için bilinçli olarak algılanamayan uyarıların, daha sonra algılandığını gösteren bazı ipuçları olabileceğini” belirtmişlerdir.

Tarihte kullanımlarını incelersek de 1920 yılında radyonun şeytanın aleti olduğuna inanan İngiliz halkı için o dönemde radyolarda müziğin altına radyonun iyi bir şey olduğunu anlatan ses yerleştirmeleri uygulanmıştır. 2. Dünya Savaşında ise uçaksavar kullanan askerler için “tachistoscope” adı verilen bir cihaz kullanılarak bilinçaltına düşman uçak görüntüleri yerleştirilmiş ve bu şekilde askerlerin sadece düşman uçakları vurması sağlanmıştır.

En bilinen örnek ise 1957 yılında James Vicary ”Picnic” adlı filmde subliminal mesaj uygulamasını denemesidir. Bu filmde her 5. saniyede bir, saniyenin 1/3000’ne denk gelecek şekilde  ”Patlamış Mısır Ye” ve ”Coca Cola İç” yazan kareler yerleştiriyor. Ve bu filmi izleyen insanlar arasında yapılan araştırmaya göre film arasında ve sonrasında patlamış mısır ve kola satışlarını arttırdığı gözlenmiştir. O dönemde bu tekniğe ”bilinçaltı reklamcılık ” denmekteydi ancak sonraları başta Amerika olmak üzere birçok ülkede bu uygula kesin olarak yasaklanmıştır. Ancak uygulanan yasaklara rağmen sübliminal mesaj kullanımı devam etmekte olduğu gözlenmektedir. Örnek vermek istersek bu mesajlar günümüzde kişilerin seks veya yemek gibi bilinçaltını harekete geçirecek dürtüleri uyararak kişileri yönlendirmeye veya bütün bunlar özellikle reklamcılıkta kullanılarak satışların arttırılması için çalışılmaktadır.

Subliminal Mesajların Yasaklanması

Şu ana kadar yapılan çalışmalar neticesinde en bilinçli ve bu konuda eğitimli kişiler bile bu mesajları ilk bakışta tam olarak çözememektedir. Bu da toplumları etkileyen mesaj yüklü reklamlara karşı savunmasız bırakmaktadır. Bunun başlıca sebebinin ise insanoğlu açık telkinlerle savaşabilmeyi doğuştan bilmeye programlı olmasına karşın bu tarz mesajlar içeren kapalı telkinlerle nasıl başa çıkacağını bilmiyor olması olarak açıklanabilir. Bu sebepten dolayı daha önce de belirttiğimiz gibi subliminal mesajlar yasal olarak birçok ülkede kullanımı engellenmiştir.

Türkiye de ise TBMM’nin 15 Şubat 2011 tarihinde kabul edilerek 6112 Sayılı radyo ve televizyonların kuruluş ve yayın hizmetleri hakkında kanunun 9. maddesinin 2. fıkrası gereği ”ticari iletişimde bilinçaltı teknikleri uygulanamaz” şeklinde yasaklanmıştır.

Tavsiye Nedirler: Pesimist nedir?Agnostik nedir?