Şecere Nedir? Şecere Ne Demek?

şecere nedir - şecere ne demek

Şecere Nedir?

Şecere Arapçadan dilimize türetilmiş ve yerleşmiş bir sözcüktür. Şecer, Arapçada ağaç anlamına gelmektedir. Bu sözcük türetilerek dilimize şecere veya bir diğer tabiriyle soy ağacı , soy kütüğü yada hayat ağacı olarak karşılık bulmaktadır.

Şecere Ne Demek?

Şecere genel tanım itibariyle bir kişinin veya bir ailenin bilinen en uzak atasından itibaren sırayla soyundan olan kişileri gösteren ve şekil itibariyle ağaca benzeyen bir çizelge türüdür.  Halk arasında yaygın olarak ”secere” şeklinde kullanılıyor olsa da kelimenin özü itibariyle bu yanlış bir kullanımdır. Şecere Türk Dil Kurumu sözlüğünde soy ağacı , atların soyunun yazılı olduğu çizelge olarak tanımlanmaktadır.

Şecere Tipleri ve Oluşturulma Yöntemleri

Şecere oluşturulurken bir kişinin soyundan gelen kişileri içeriyorsa aşağıya doğru dallanarak genişlerken ; bahsedilen kişinin atalarını içeren bir şecere de ise yukarıya doğru dallanarak ilerler ve oluşan grafik genişleyen bir ağaç şekli olarak karşımıza çıkar. Ancak belirtmekte yarar var, en yaygın olarak kullanılan soy ağacı tipinde yani birinci tip soy ağacı olarak bilinen grafikte; kişinin ataları yukarıda kalırken yeni nesiller ise aşağıda yer alacak şekilde çizilerek gösterilmektedir.
Şecerelerin ihtiyaca ve isteğe bağlı içerikleri de farklılık göstermektedir. Bazıları bir kişinin soyundan gelenleri gösterirken bazıları da o kişinin atalarını belirtir. Aynı şekilde bir hanedanın soy ağacı çıkartılırken de sadece önemli rütbelere sahip üyeler soy ağacında yer almaktadır. Burada dikkat edilecek husus bu çizelgelerde genellikle soy bakımından aynı soyadını taşıyan kişiler yani özellikle erkek taraflı sülale belirtilir. Ancak bu yargı kesin olarak geçerli değildir ve isteğe bağlı olarak da değişebilmektedir.

Şecere Araştırmaları

Şecere ilk kullanım itibariyle Eski Ahit’in Yeşeya kitabında karşımıza çıkmaktadır. Bu kitapta İsa’nın soyunun açıklandığı ve tasvir edildiği bölümde bir ağaç benzetmesi kullanılır. İncil dışında ve özellikle bütün aile yapısının belirtildiği yani oluşturulması sırasında sadece erkek soyundan yararlanılmadığı şecerenin ilk kullanımı ise Boccaccio’nun 1360 baskılı Genealogia Deorum Gentilium (İnsan Tanrılarının Soyu) adlı eseridir . Eserde klasik Yunan ve Roma mitolojisindeki tanrıların aralarındaki soy ilişkileri başarı bir şekilde tasvir edilmektedir. Bu çalışmada dikkat çeken bir diğer önemli unsur ise daha önce de belirttiğimiz gibi şecerede sadece erkeklerin değil bütün bir ailenin üyelerinin yer almasıdır. Bu çalışma bu anlamda bir ilki gerçekleştirmiştir.
Tarihte oluşturulan en uzun şecere ise Çinli filozof Konfüçyüs‘e aittir. Bu şecere toplamda 80 nesil ve 2 milyona yakın kişiyi kapsamaktadır.1998 yılında başlatılan bir faaliyetle bu ağacın 450 dalı ile ilgili uluslararası bir çalışma yapılmış ve en son oluşturulan çalışma ile birlikte 2009 yılında Konfüçyüs soy bilim derleme komitesi tarafından ünlü düşünürün 2 bin 560. Doğum günü anısına soy ağacının beşinci tashihi yayımlanmıştır.

Tavsiye nedirler : hiyerarşi nedir?büyüme nedir?