Psikoloji Nedir?

Fransızca kökenli olan bu sözcük, psychologie kelimesinden alıntılıdır. Bu Fransızca sözcük Türkçe’ye ”ruh bilimi” şeklinde geçmiştir. Toplumda yer alan sorunların büyük çoğunluğu insan davranışlarından meydana gelmektedir. Örneğin şiddet, kendine ve çevreye verilen zarar, uyuşturucu kullanımı gibi bir çok sorun psikolojinin ilgilendiği alanlar içerisine girer.Psikoloji anlam olarak ise canlıların davranışlarını inceleyen ve bu canlıların gösterdikleri davranışların altında yatan nedenleri inceleyen bir bilim dalıdır. Psikoloji canlıların fizyolojisinden ziyade zihinsel etkinliklerini inceler. Uygulamalı şeklinde nitelendirilen bilimlerden biridir. Bu bilimi araştıran ve uygulayan kişilere ise  ”psikolog” denilmektedir. Özellikle insanların bireysel ya da toplumsal açılardan etkilenebildikleri zihinsel unsurları incelemektedir. Bunun yanı sıra kişinin bu dönemi içindeki fizyolojik ve biyolojik süreçlerini de irdeleyebilir.

Psikoloji temelde kişinin bazı süreçleri incelemektedir. Bu bilişsel süreçler; biyolojik, sosyal ve psikolojik süreçleri kapsamaktadır. Bu bilim dalının temel amacı çevre, insan ve davranışlar arasında meydana gelen etkileşimi incelemektir. Bu esnada ise kişinin düşünce, duygu ve davranışları  araştırılır ve irdelenir. Bunu yaparken öncelikle sorunları anlar, açıklamaya çalışır, bilinmeyenleri bulur ve bunları kontrol altına almaya çalışır. Bunu yapabilmek için ise söz konusu uzmanın bazı yetenek, beceri ve eğitime sahip olmak gerekir.

istanbul psikolog

Psikolojinin Alanları

  • Klinik psikoloji: Klinik psikoloji alanı kişide bulunan duygusal ve zihinsel bozuklukları inceler. Özellikle ergenlik döneminde yaşanan problemler, şizofreni, depresyon gibi sorunlar bu alana girmektedir. Bu sorunları yaşayan bireylerle terapi yaparak bozukluklar çözülmeye çalışılır.
  • Deneysel psikoloji: Bu alan ise davranışsal değişimlerin araştırıldığı bir alan olarak kendini gösterir. Özellikle hayvanların davranışlarından yola çıkılarak insanların davranışları araştırılır.
  • Sosyal psikoloji: İnsanların toplum içerisinde birbirleri ile olan ilişkileri bu alan içerisinde incelenmektedir. Sadece bireyleri değil; toplumları, davranışları, ön yargıları ve oluşumları inceler.
  • Fizyolojik psikoloji: Kişilerde motivasyon, algılama, öğrenme, iletişim, problem çözme gibi davranışların neden olduğu fizyolojik süreçlerin değerlendirmesini yapan bir alandır.
  • Gelişim psikolojisi: Bireylerin doğumundan ölümüne kadar geçen süreçteki gelişimini araştırıp, inceleyen bir psikoloji alanıdır. Yaşla bağlantılı olarak gerçekleşen davranış bozuklukları araştırılır.
  • Endüstri ve örgüt psikolojisi: Kişinin iş hayatında yaşadığı sorunları irdeler ve iş hayatında nasıl daha üretken olunması ve geliştirmesi ile ilgili konuları inceler. Hem araştırma, hem uygulama, hem de problem çözme konularını içermektedir.
  • Eğitim psikolojisi: Kişilerin eğitim hayatını irdeler. Ekili öğrenme ve bu öğrenme sürecinin nasıl gerçekleştiğini araştırır. Becerilerin değerlendirilerek, eğitim programları hazırlanması ve uygulamaya geçilmesi bu alanın konusuna girmektedir.
  • Okul psikolojisi: Öğrencilerin okul içinde ve dışında davranışlarını, psikolojik hallerini ve çevreyle iletişimini inceleyen bir alandır. Okul içerisinde çocukların birbiri ile iletişimi bu sayede sağlıklı bir şekilde gerçekleşir.
  • Adli psikoloji: Yasal sorunların çözümünde psikoloji ve hukuk arasında ilişki kuran bir alandır. Hukuksal konularda davaların gidişine yardımcı olan, cezaevlerindeki hükümlülerin sorunlarını inceleyen ve çözümler sunan bir alandır.
  • Sağlık psikolojisi: Sağlıklı bir şekilde hayat sürdürülebilmesi ve hastalıkların önlenebilmesi için araştırmalar yapan bir alandır. Hasta ve doktor arasındaki ilişkileri, sorunları incelemekte bu alanın içerisinde yer alır. Fiziksel ve duygusal alanda sağlığın iyileştirilmesi için çalışılır.

psikoloji nedir - psikolog nedir - psikoloji alanları nelerdir

Psikolog Nedir?

Psikoloji bilimini araştıran ve inceleyen kişilere ‘‘psikolog” denilmektedir. Psikologlar Türkiye’de 4 yıllık psikoloji eğitimleri sonrası uygulamalı ya da klinik psikoloji alanında 2 ya da 3 yıllık lisansüstü eğitim almaktadır. Lisansüstü eğitimleri uzmanlık eğitim olarak ifade edilir. Yani psikoloji biliminin herhangi bir alanında yüksek lisans yapan kişiler uzman psikolog olarak adlandırılmaktadır. Ancak belirtebiliriz ki psikologların hangi alanda uzman olduklarına göre unvanları değişmektedir. Örnek vermek istersek; klinik psikologlar, klinik psikoloji alanında uzmanlaşmış kişilerdir. Ayrıca uzman klinik psikologlar; anormal insan davranışları, zihin hastalıkları ya da psikolojik problemleri psikoterapi yoluyla tedavi edebilen kişilerdir. Bütün bunlara ek olarak 2012 tarihi itibari ile ülkemizde psikologlara klinik psikolog unvanı almak için Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı sınavdan geçme ve sertifika almak koşulları getirilmiştir.

Tüm bu lisans-lisansüstü eğitim ve sınav şartlarını karşılayan kişi resmi olarak (uzman) klinik psikolog olarak tanınır. Aslında klinik psikologların eğitim hayatları meslek hayatları boyunca sürer. Kendilerini sürekli olarak geliştirmeyi temel edinirler. Ankara, İzmir, İstanbul psikolog kliniği açısından oldukça zengindir. Ancak psikolog seçiminde sizin için en doğru ve sizin kendinizi en yakın hissettiğiniz doktoru seçmeniz sizin için oldukça faydalı olacaktır.

istanbul psikolog