Pesimist Nedir? Pesimist Ne Demek?

pesimist nedir - pesimist ne demek

Pesimist, her durum veya olayın kötü yanlarını görme eğilimi, kısaca kötümserliktir. Fransızca kökeninden gelen pesimist kelimesi, felsefi bir terim olarak optimist yaklaşımın tam tersi olarak bilinmektedir.

Optimistlerin her şeyin iyi yanlarını gördüğü müthiş dünya görüşüne karşılık, pesimist düşünce tarzında her olay ve durumda bir kötü yan arama durumu vardır. Bu düşünce tarzı içerisinde karamsar ve kötülüklerle dolu bir dünya portresi çizilmektedir.

Pesimist Ne Demek?

Kötümser anlamıyla dilimizde sıfat olarak kullanılan pesimist kelimesinin ingilizcesi de “pessimist” olarak karşımıza çıkmaktadır.

Pesimist Nedir?

Optimist yani iyimserlik düşünce yapısının karşıtı olarak önümüze çıkan pesimistlik yani kötümserlik, iyi veya kötü olarak algılanan tüm durum ve olayların kötü sonuçlanacağı algısına sahip bir düşünce yapısı, aynı zamanda da felsefe akımıdır.

Pesimist kişilerin düşünce yapısını “Yarım bardak su kimseye özellikle de bana hiç yetmez. Ayrıca er geç bu bardak kırılacaktır” sözleriyle anlatmak mümkündür. Örnek cümlede de görüldüğü üzere kötümser yaklaşıma sahip kişiler, en ufak durumlarda bile olması çok da mümkün olmayan kötü yanlarına odaklanarak her şeyi kötü başlayıp kötü biteceğini savunurlar.

Her ne kadar tuhaf gibi gelse de Alman Erlangen-Nürnberg Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre pesimist kişiler, özellikle sağlık ve afet durumlarına karşı daha önlemli olduğundan optimist düşünce tarzına sahip kişilere göre daha uzun ömürlü oluyorlarmış.

Pesimist Kişilerin Özellikleri Nelerdir?

  • En ufak durumlarda, iyi bir olay gerçekleşmiş olsa bile altında yatan en ufak ihtimallerden kötüyü bulup çıkarabilirler ve kısa sürede kendilerini bu kötü durumun gerçekleşeceğine inandırırlar.
  • Optimist kişilere göre başarılı olma ihtimalleri çok daha düşüktür. Düşünce yapıları gereği yaptıkları işlerde kendilerini motive etmeleri zor olduğundan başarılı olmak gibi iyi bir durumun kendi başlarına geleceklerine inanmazlar.
  • Etrafındaki kişiler tarafından acımasızca gerçekçi oldukları söylenir ve istisnai durumlar hariç arkadaş gruplarının en sevilmeyen, kaçınılan kişileridir.
  • İletişim kurma, empati yapma ve dostluk kurma gibi becerileri oldukça düşüktür. Her ne kadar isteseler de kötümser yaklaşımları gereği her zaman başarısız olmayı başarırlar.
  • Acımasızca gerçekçidirler. Pesimistik kişiler, gerçekleri duymak için sabırsızlanan kişiler tarafından kolayca sevilebilir. Her ne kadar kötümser bir bakış açısına sahip olsalar da özellikle kriz dönemlerini önceden tahmin etme konusunda yapıları gereği tahminde bulunmaları daha kolaydır.
  • Her durumda sonlarının kötü biteceğine inandıklarından, pesimist kişiler iş yapma konusunda isteksiz ve çoğu zaman da başarısızdırlar.
  • Kötümser yanları kişiler tarafından itici bulunsa da faydalı işler yapma konusunda başarıya ulaşabilirler. Bunun en güzel örneği optimist kişilerin uçakları icat ettiği, pesimistik kişilerin ise ölümle sonuçlanacak düşüncesi ile paraşütü icat etmesidir.
  • Karşılarına çıkan fırsatları değerlendirme konusunda çoğu zaman başarısız olurlar. Bunun en büyük nedeni fırsatların her daim kötü sonuçlanabileceği düşüncesinin aklının bir köşesinde yer etmiş olmasıdır.

Tavsiye Nedirler: Maskülen NedirFobi Nedir