Genel

Marjinal Ne Demek? Marjinal Nedir?

Marjinal Nedir? Günümüzde sıkça kullanılmaya başlayan marjinal kelimesi, halk arasında çoğunlukla toplumda gerek görüşüyle gerekse yaşayış biçimiyle uçlarda bulunan buna rağmen toplumla olan bağlarını koruyup sıradan bir insan gibi …
Genel

Biseksüel Ne Demek? Biseksüel Nedir?

Biseksüel Nedir? Biseksüellik yaygın olarak  hem erkek hem de dişi kişilere yönelik romantik ya da cinsel çekim olarak tanımlanan bir terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Panseksüellik terimiyle hemen hemen aynı anlamı taşımasından kaynaklı …
Genel

Blog Nedir? Blog Ne Demek?

Blog Nedir? Blog, herhangi bir konu üzerine kişiler tarafından düşünce, fikir ve araştırmalarının yazılı, videolu veya sesli aktarımının sağlandığı internet siteleridir. Bloglar tek bir kişi tarafından yazılabildiği gibi, aynı …
Genel

Haram Nedir? Haram Ne Demek?

Haram Nedir? Haram İslam dininde ve Fıkıh terminolojisinde Allah’ın yapılmamasını kesin bir şekilde emrettiği eylemler için kullanılan genel bir terimdir. Haram olan bir şeyin yapılması veya kullanılması Kuran-ı Kerim‘de …
Genel

Fobi Nedir? Fobi Ne Demek?

Fobi Ne Demek? Türk Dil Kurumu sözlüğünde ”belirli nesneler veya durumlar karşısında duyulan olağan dışı güçlü korku, yılgı” şeklinde tanımlanan bir ruh bilimi ve psikolojik bir terimdir. Fobi kelimesi …
Genel

Voyvoda Nedir? Voyvoda Ne Demek?

Voyvoda Ne Demek? Türk Dil Kurumu sözlüğünde ”Osmanlıların Eflak ve Boğdan beylerine verdikleri ünvan” olarak tanımlanan bu sözcük tanımda da belirtildiği üzere tarihi bir terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Kelimenin …