Genel

Doğaçlama Nedir? Doğaçlama Ne Demek?

Doğaçlama Ne Demek? Türkçe kökenli bir kelime olan doğaçlama hiç hazırlanmadan, birdenbire ve içine doğduğu gibi söyleme biçimi olarak özetlenebilir. Türk Dil Kurumu sözlüğünde ise ”Doğaçlamak işi, emprovizasyon”, ”Birdenbire, aniden …
Genel

Aforizma Nedir? Aforizma Ne Demek?

Aforizma Ne Demek? Fransızca kökenli olan bu kelime ”aphorisme” sözcüğünden türeyerek dilimize yerleşmiştir. Bunun yanı sıra bu sözcüğün Latince’deki “aphorismus” sözcüğünden alıntılandığı da bilinmektedir. Türk Dil Kurumu sözlüğünde ise ”özdeyiş” …
Genel

Egzotik Ne Demek? Egzotik Nedir?

Egzotik Ne Demek? Sıfat olarak kullanılan bu kelime Fransızca kökenli olup exotique ”yabancı, tuhaf” sözcüğünden alıntılanarak dilimize yerleştiği bilinmektedir. Bu Fransızca sözcük ise Eski Yunanca bir kelime olan éksō ”dışarı, dış” …
Genel

Zanaat Nedir? Zanaat Ne Demek?

Zanaat Ne Demek? Arapça kökenli olduğu bilinen bu kelime Türk Dil Kurumu sözlüğünde ”İnsanların maddeye dayanan gereksinimlerini karşılamak için yapılan ve öğrenimle birlikte deneyim, beceri ve ustalık gerektiren iş, …
Genel

Elzem Ne Demek? Elzem Nedir?

Elzem Ne Demek? Sıfat olarak kullanılan ”çok önemli, hayati” anlamlarına gelen elzem kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüğünde ”çok gerekli, vazgeçilmez” şeklinde tanımlanmaktadır. Ayrıca bu kelimenin Arapça kökenli bir kelime …
Genel

Regl Nedir? Regl Ne Demek?

Regl Nedir? Kadınlarda gerçekleşen rahim iç yüzeyinde oluşan damar ve dokuların kan ile birlikte vücuttan atılması olayına regl denilmektedir. Rahim iç yüzeyinde döllenmiş yumurtanın beslenmesi için her ay düzenli bir …
Genel

Hobi Nedir? Hobi Ne Demek?

Hobi Ne Demek? Türk Dil Kurumu sözlüğünde ”uğraşı” şeklinde tanımlanan bu sözcük; genel tanım itibariyle de yapılması kişi için zorunlu ve gerekli olmayan kişinin kendi mesleği dahilinde ya da …