Oryantasyon Nedir? Oryantasyon Ne Demek?

oryantasyon nedir - oryantasyon ne demek

Oryantasyon Ne Demek?

Birçok değişik anlamlar içeren oryantasyon terimi genellikle iş terimi olarak kullanıldığı varsayılsa da iplik üretiminde gerçekleştirilen, ipliği oluşturan liflerin birçok defa çekilip uzatılarak liflerin birbirlerine paralel hale getirilme işlemine de anlam olarak bu kelime kullanılmaktadır. Ancak halk arasında da çoğu zaman bu kelime başta da belirttiğimiz gibi çalışma, okul veya herhangi bir alanda yeni başlayan ya da pozisyonu değişen kişilere uygulanan eğitim semineri yani bir şekilde iş terimi olarak bilinmektedir.

Oryantasyon Nedir?

İsim olarak kullanılan bu kelime Fransızca ”orientation” sözcüğünden türeyerek Türkçe kelime haznesine girmiştir. Köken olarak oryantasyon kelimesini incelediğimizde yine Fransızca bir sözcük olan doğu anlamına gelen ”orient” sözcüğünden üretildiği gözlenmektedir. Anlam olarak ise doğuya yönelmek ve yönünü doğuya ayarlamak şeklindedir. Oryantasyon, Türk Dil Kurumu sözlüğünde de ”yönlendirme” , ”uyumlanma” ve ”eğitme” anlamlarıyla ifade edilmektedir.

Oryantasyon Eğitimi

Oryantasyon eğitimi, işletmedeki pozisyonu değişen veya yeni başlayan çalışanın işletmeye kazandırılabilmesi ve çalışandan en kısa zamanda verim alınabilmesi için işe alım sürecinin devamı olarak değerlendirilmesi gereken önemli bir konudur.

Bu eğitimlerin kapsamı içeriği yada süresi işletmeden işletmeye çeşitlilik gösterdiği bilinen bir gerçektir.Örneğin oryantasyon eğitim süresi çoğunlukla işin karmaşık yapısına ve çalışanların pozisyonlarının özelliğine göre değişebilmektedir. Ancak genel olarak bu eğitim süresi 2 hafta ile 6 ay arasında olmaktadır.

Oryantasyon eğitiminin faydalı olabilmesi için şirkette başlıca sorumluluk sahibi olan departman İnsan Kaynakları bölümüdür. Bu departman başarılı olabilmek adına ; iş yükünden kaynaklı sadece oryantasyondan sorumlu bir kişiye pozisyon atamalı, eğitim sonuçlarını düzenli aralıklarla raporlamalı ve gerekli iyileştirmeleri uygulamalı son olarak ise eğitimin içeriğini ve süresini en ince ayrıntısına kadar düzenlemesi gerekmektedir.

Oryantasyon Eğitiminin Amaçları

Oryantasyon eğitimi özellikle işletmelerde gerek mevcut düzenin devamı gerekse kurumsal hafızanın korunması açısından işletmenin ve çalışanların gelişimi için çok büyük önem taşımaktadır. Bütün bunların yanında bu eğitim hem çalışan hem de işletme açısından birçok amaç içermektedir. Bunlardan kısaca bahsetmek istersek;

1) Bu eğitim sayesinde işe yeni başlayan yada pozisyon değiştiren çalışanların yapacağı işin bütün tutum ve gerekliliklerine kısa zamanda adapte olmaları sağlanmaya çalışılmaktadır.

2) Çalışanların iş deneyimleri ile ilgili düşünsel ve bedensel beceriler kazanması sağlanmaktadır.

3) Çalışanların iş hayatında ve işletmede kendilerini değerli hissederek işletmeye duyulan aidiyet hislerinin oluşması hızlandırmaktadır.

4) Çalışanın iş yerine olan uyumunun hızlandırılmış bir şekilde arttırılması sağlanmaktadır.

5) İş eğitimi tam anlamıyla sağlanarak çalışanın işini deneme yanılma yoluyla yapmaya çalışmasının önüne geçmektedir.

6) Çalışanın iş yerindeki hiyerarşik düzeni anlaması ve buna uygun davranmasını kolaylaştırmaktadır.

7) Ancak en önemlisi bu eğitim sayesinde çalışana sorular sorularak, hataları düzeltilerek çalışanın verilen eğitime uyup uymadığı denetlenmekte böylece hem işi öğrenmesi hem de eğitilmesi amaçlanmaktadır.

Oryantasyon Eğitiminin İçeriği

Oryantasyon eğitimi temel ve mesleki oryantasyon şeklinde ikiye ayrılarak hazırlanması gerekmektedir. Bu eğitimde yeni çalışana işletmenin geçmişi ve bugünü, marka değeri,  örgütsel yapısı, üst yönetim pozisyonları ve bu görevleri yürüten yöneticilerin isimleri, organizasyon yapısı, bölümler, üretilen mal ve hizmetler, üretim hattı, üretim süreci, işletme kural ve politikaları, kalite uygulaması,  güvenlik uygulamaları, hedefleri, misyonu, vizyonu,  işletmenin geçmiş ve mevcut performansı, disiplin kuralları ve yönetmeliği, personel yönetmeliğinde yer alan bilgiler, sosyal haklar gibi konuların aktarılması gibi de özlük haklarıyla ilgili bilgilendirme yapılmalıdır. Özetle eğitim; çalışanın ihtiyaç duyabileceği tüm ilgileri içerme amacıyla ve bu şekilde bir oryantasyon prosedürünün bilinciyle hazırlanması gerekir. Ancak belirtmekte fayda var ki oryantasyon eğitimi sadece büyük ya da küçük işletmelerde gerçekleştirilmemekte, üniversiteler gibi eğitim yerlerinde de öğrencilerin ya da akademisyenlerin bilgilendirilmesi amacıyla da hazırlanmaktadır.

Sonuç olarak; oryantasyon eğitiminin gerekliliğini ve amaçlarını anlayan global ekonomilerde bu eğitim çalışması yaygınlaştırılmakta ve zorunlu hale getirilmektedir. Bu sayede daha güçlü ve kaliteli çalışan ve işyerlerinin oluşturulması sağlanabilmektedir.

Tavsiye Nedirler: Büyüme nedirGıybet nedir