Oligarşi Nedir? Oligarşi Ne Demek?

oligarşi nedir - oligarşi ne demek

Oligarşi Nedir?

Oligarşi, ayrıcalıklı olan bir topluluğun devleti yönettiği sisteme verilen addır. Yönetim sistemi olarak birçok kişi oligarşi terimini saltanata benzetse de iki yönetim şeklinin birbiriyle bir ilgisi yoktur. Çünkü saltanat devleti tek bir kişinin yönettiği yönetim biçimidir. Her ne kadar vezirler ve valideler de saltanat yönetiminde etkiliymiş gibi gösterilse de durum böyle değildir. Oligarşi ile yönetilen bir toplum genel olarak ezilir ve çok fazla hakları yoktur. Örnek verilecek olursa bir tolumun oligarşi ile yönetilmesi demek toplum üzeri bir grubun varlığını kabul etmek demektir. Burjuva ya da soylu olarak adlandırılan kişiler oligarşi yönetiminde daima en başta olan kişilerdir. Bu kişiler tarafından yönetilen halk ise genel olarak köle ya da sistemin yöneticilerine bağlı köylülerdir. Tarihte oligarşi ile yönetilen devletlere bakılırsa küçük derebeyliklerin birleşmesi ile meydana geldikleri söylenebilir. Öyle ki oligarşi bir anlamda büyük adamların güç birleştirmesi demektir. Bu da bir zaman sonra bu büyük adamların halkı ezmeye başlayacaklarını ve kendi otoritelerini ispat etmeye çalışacaklarına delalet eder.

Oligarşi Ne Demek?

Oligarşi, toplumun ayrıcalıklı bir grup tarafından yönetilmesine verilen addır. Genel olarak bir yönetim şekli olarak kabul görse de halkı, yani yönetileni mağdur ettiği için birçok kişi bu yönetim şeklini gerçek bir yönetim şekli olarak görmemiştir. Oligarşi genel olarak yönetilenlerin ezildiği ve aşağı görüldüğü sistemdir. Öyle ki tarihte hiçbir topluluk oligarşi ile sorunsuz bir şekilde yönetilmemiştir. Oligarşi ile yönetilen devletlerde isyana yakınlık her zaman için söz konusudur. Çünkü halk bu anlamda bir bıkmışlık ve umutsuzluk içerisindedir. Bu nedenle de sürekli olarak yönetimin boş bir anı kollanır ki devlet yönetimi ele geçirilsin. Birçok toplum bu gibi bir yönetim şekliyle yönetildiği için daha sonra iyi bir yönetim şekline geçmiştir. Çünkü halk bu alanda yaşanan zulme tanık olmuş, bunun tekrar yaşanmaması için de elinden geleni yapmaya başlamıştır. Oligarşi yönetim şekilleri arasında en despot ve baskıcı kurallara sahip olan bir yönetim şekli olarak dikkat çeker.