Narsist Ne Demek? Narsist Nedir?

narsist nedir - narsist ne demek

Kendini beğenmiş, megaloman ve kendini her şeyden üstün gören kimseler olarak tabir edilen narsisist kişiliğin altında, paradoksal olarak, derin bir kendine güvensizlik yatmaktadır. Nitekim bu kişiler fazlasıyla alıngan, eleştiriye oldukça tahammülsüz kişiler olarak bilinir. Bu kişilerin bilinçaltları bu kendine güvensizliği bir şekilde bastırarak kendini aşırı beğenen bir insanı üretir. Bunun yanı sıra narsisistler empati kuramayan, başkalarının duygularını anlayamayan kimselerdir. Kendine güvensizlik ve başkalarını anlayamama durumu da birleşince, narsisistik kişilik gelişmeye başlamaktadır. Hem mitoloji hem de psikolojide oldukça popüler olan bu konu günümüzde astroloji ile de iç içe geçmeye başlamıştır. Ancak bu gibi durumlar internet ortamında bir çok bilgi kirliliğine neden olmaktadır. Örneğin narsist burçlardan biri olarak tabir edilen koç burcu olan kişilerin hepsinin narsist olma ihtimali bulunmamaktadır. Bunun yanında internete yer alan narsist kişilik testleri de her zaman doğru sonucu vermeyecektir. Zaten belirtilmelidir ki narsist kişiler asla bu rahatsızlığa sahip olduklarını düşünmezler. Bu onların kendi aforizmalarıdır.

Narsist Ne Demek?

Narsist kelimesi, narsistik kişilik bozukluğu olan kişileri nitelemeye yarayan bir sıfat olarak kullanılmaktadır. Halk arasında kendini beğenmiş kişilere kullanılan bu terim Fransızca kökenlidir. Dilimize ”narcissiste” sözcüğünden değişime uğrayarak dilimize yerleştiği bilinmektedir. Narsist anlamı; kendisini fazla beğenen, diğer insanlardan üstün gören, sürekli takdir ve ilgi bekleyen, kıyaslama ile çevresindeki kişilerden daha imtiyazlı olduğuna inanan, özel muamele bekleyen kişileri tanımlamak için kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumu sözlüğünde de adı geçen bu sözcük ”özsever” şeklinde açıklanmıştır. Bu kelimeyle bağlantılı olan narsisizm kelimesi ya da bir diğer ifadeyle özseverlik ise kişinin kendisine tapması ve kabaca bir ifadeyle kişinin kendisine aşık olması olarak tanımlanan psikolojik bir terimdir. Bu terimin de narsist gibi farklı tanımları ve kullanımlarının mevcut olduğunu söylemekte yarar vardır. Narsisizm yüzyıllardır popülerliğinden bir şey kaybetmeyen bir konu olarak gerek mitoloji de gerekse de psikolojide hakkındaki tartışmaların devam ettiği ve yeri var olan bir mevzu olarak gösterilebilir.

narsist nedir - narsist ne demek

 

Narsist Kişilik Özellikleri

 • Egoist kişiler olarak bilinmektedirler ve bir nevi dünyanın kendi etrafında döndüklerine inanırlar.
 • Çoğunlukla empati yeteneğinden yoksun kişiler olarak bilinirler.
 • Hiç bir konuda eleştiriye açık değillerdir.
 • Kıskanç bir yapıya sahiptirler. Kendilerinden daha üstün niteliklere sahip kişilere karşı öfke duyarlar.
 • Eksiksiz yaratıldıklarına ve mükemmel olduklarına kesin olarak inanırlar.
 • Hayattan beklentileri de kusursuz bir yol izler. En iyi iş, şöhret ve para en büyük hayalleridir.
 • Utanç duyguları oldukça zedelenmiştir. Kendi yaptıklarını her zaman doğru gördüklerinden kafalarına göre hareket ederler.
 • İç dünyalarında sürekli tedirgin olduklarından çok hızlı bir şekilde öfkelenebilirler.
 • Karşısındaki kişileri dinlemezler ya da kısmen dinlerler. Ancak kendileri hakkında anlattıklarının her zaman dinlenmesini beklerler.
 • Her zaman kendi sorunları ön plandadır.
 • Gösteriş onlar için oldukça önem arz eder.
 • Kendilerine duydukları aşırı özgüven sebebiyle başkalarının kendisine daha farklı davranması gerektiğine dair beklenti içinde olurlar.
 • Kendi çıkarları için başkalarını kullanmaktan keyif alırlar.
 • Yüzeysel düşünen ve davranan kişilerdir. Olayları derinlemesine irdelemekten hoşlanmazlar.
 • Başarısızlığa, eleştiriye, terk edilmeye karşı olan hassasiyetleri sonucu ruhsal kırılmalar yaşarlar ve bu tarz durumlarda vücutlarında psikosomatik hastalıklar dediğimiz tıbbi rahatsızlıklar görülür.
 • Toplum içinde farklı formlarda görülebilirler. Mağdur ve mazlum duygulardan beslenen narsist kişilere de çoğunlukla rastlanılmaktadır. En kötü olayların onun başına geldiği, en hastalıklı, en kadersiz, en mutsuz olan kişiler olarak kendilerini belirtirler. Ve bunca sıkıntıya iyi dayanıyor, yine de ayakta duruyor gibi duygularını karşıdaki kişiye hissettirirler ve bununla beslenirler.
 • Araştırmalara göre daha çok erkeklerde görüldüğü saptanmıştır. Bu kişilik bozukluğuna sahip erkekler; partner tercihinde çoğunlukla borderline kişilik yapısındaki kadınları tercih ederler. Bu şekilde ulaşılması zor diye tabir edilen kadınları tercih edip sonrasında onları değersizleştirirler.
 • Büyüklenmecilik ve değersizlik hisleri yan yanadır. İç dünyalarında yer alan değersizlik duygusunun farkında değildirler ve bu duyguya hiç bulaşmamak için sürekli olarak kendilerine ve çevrelerine ne kadar özel ve önemli olduklarını ispatlamaya çalışırlar. Bütün bu süreçler bilinçdışı olarak gerçekleşmektedir.

narsist nedir - narsist ne demek

 

Narsist Kişilik Bozukluğunu Ortaya Çıkaran Etmenler

Bir çok ailenin zihninde henüz çocukları dünyaya gelmeden, yetiştirecekleri çocuklarıyla ilgili tasarımları bulunmaktadır. Bu çocuğun başarması ve yapmaması gerekenler belirlenir. Bilinçsiz aileler ise çocuklarının bu kurallara uymak zorunda olduğunu düşünür ve çocuğa da bu şekilde yansıtır. Büyüyen çocuğun başarıları sürekli övülür ve çocuk ailesinin istediklerini yaptıkça çocuğun ne kadar mükemmel olduğu sıkça vurgulanır. Bunun yanı sıra çocuğa hiç bir konuda özgür bir alan bırakılmaz, kendi kararlarını vermesi engellenir. Çocuğun yaşamıyla ilgili her konu ailesinin kontrolü altındadır. Ailenin bu tutumuyla birlikte ise çocuğu bilinçdışındaki forma sürekli olarak uygun davranması sonucunu doğurur. Çünkü çocuk anne ve babasının istediği şekilde davranmaz ise çocukla olan ilişki kesilir ya da cezalandırılır. Başarısızlık ile birlikte çocuğa gösterilen yüksek ilgi ve sevgi bir anda kesilir. Bütün bunların sonucu olarak çocuğun ailesinden öğrendiği en temel şey anne ve babasının sevgisini kazanmak için onların beklentilerine tam olarak uygun davranması gerektiği olur.  Tek derdi anne ve babasını memnun etmek olan çocuk; kendi becerilerini, arzularını ve ihtiyaçlarını tanıma fırsatı bulamaz. Çocuk sevgi alabilmek uğruna kişiye göre muamele uygulamayı öğrenir. Büyüdüğünde sürekli başarılı olmak ve diğer insanların takdirini kazanmak için koşturur. Artık çocuk için çevresinde ki insanların kendisi hakkındaki düşünceleri fazlasıyla önem arz eder. Annenin sevgisini kesmesi ya da küsmesi çocukta öngörülemez bir değersizlik hissi oluşturur. Bu çocuk ailesini memnun etmek adına bir çok sahte kimlik ”sahte kendilik” geliştirir. Çevresinde bulunan her kişiyi memnun etmek ve karşılığında sevgi alabilmek için kılıktan kılığa girer Aldığı koşullu sevgiler için sürekli maske takmaları ise bu kişiyi oldukça yorar.

narsist nedir - narsist ne demekİşte bu kişilik bozukluğuna sahip kimseler erken çocukluk dönemlerinde (özellikle de 0-6 yaş aralığında) kişilik bütünlüklerinin sağlanması için sürekli olarak çevreden tepkilere ihtiyaç duyan kişilerdir. Anne ve babadan yeterli duygusal sıcaklığı göremeyen bu çocukların ileri yaşlarda da duygu gelişimi oldukça yüzeysel olur. Anne ve babanın çocuğun kişisel özelliklerini fazlasıyla yüceltmesi ile de kişinin öz benlik duygusunun ya da egosunun abartı bir biçimde yükselmesine sebep olur. Çocukluk çağında yaşanan bu ve buna benzer travmalar narsist kişilik bozukluğunun ana nedenlerinden biri haline gelir.

Egoist ve Narsist Arasındaki Temel Farklar

 • Narsist ve egoist benzer terimler olarak görünse de sanılanın aksine narsist; kişinin kendisinden başka bir bireye ya da oluşuma ihtiyaç duymadığını zannetmesi iken egoist ise kendisini çok beğenip diğer insanları küçümseyenlere denilmektedir.
 • Tüm narsist kişiler egoist iken tüm egoist kişiler narsist olmayabilir.
 • Narsisizm psikolojik bir rahatsızlık olmasına karşın; egoizm bir kişilik bozukluğudur.
 • Egoist kişiler hayatlarını normal bir şekilde idame ettirebilmesine karşın narsistler hayatlarında çoğunlukla sorun yaşarlar.
 • Narsist kişilerin tedavisi ancak doktor tarafından uygulanan yöntemlerle mümkün iken egoist kişiler hayat tecrübesiyle bu rahatsızlıktan kurtulabilme şansları yüksektir.
 • Narsist kişilik bozukluğu 18 yaşından sonra belli olan bir rahatsızlıktır.

narsist nedir - narsist ne demek

Narsist Kişilik Tedavisi

Öncelikle belirtilmesi gerekir ki bu psikolojik rahatsızlığın; kişinin kendi kendine atlatabileceği bir yöntemi bulunmamaktadır. Bunun temel sebebi bu kişilerin narsist olduklarını kabul etmemesidir. Bu rahatsızlık çoğunlukla psikolojik tedavi sırasında ortaya çıkar. Narsist kişiler genellikle psikolog ya da psikiyatriste kişilik problemleri dışındaki başka bir sorun kaynaklı giderler. Çoğunlukla kendi gerçekleri yani kendi özelliklerinin mükemmel oluşu ve bir sorun çıktığında her zaman karşı tarafın suçunun olduğuna olan inançlarını sarsacak bir kriz sonucunda (eşlerinin terk etmesi ya da işten atılma gibi) depresyona girerler. Elbette üstün bir egoya sahip bu kimselerin terapiye başvurma olasılığı oldukça düşüktür ancak ciddi bir sorunla baş başa kaldıklarında kendilerine olan inançlarını yeniden kazanmak uğruna tedaviye katılma ihtimalleri de fazladır. Özetle bu kişiler yaşadıkları duygusal çöküntü ile depresyondan kaynaklı olarak tedaviye başvurur. Bu rahatsızlık kronikleşme eğilimi gösterdiğinden, tedavi oldukça zor olmaktadır. Terapi ile birlikte psikolog ya da psikiyatriste bu konumda çok büyük bir görev düşer. Çünkü bu kişilere yapılan aşırı gerçekçi yorumlar kişinin tedaviyi bırakmasına neden olabilmektedir. Bu sebeple belli bir ölçüye kadar hastanın gururunun okşanması tedavinin devamı açısından oldukça önemlidir. Psikoterapi hastanın; diğer insanlarla olan ile ilişkilerinde daha pozitif ve faydalı şekillerde davranmayı öğrenmesi, kendisi ve başkaları hakkında daha gerçekçi düşünceler geliştirmesi açısından faydalı olabilir ancak başta da belirttiğimiz gibi doktorun hasta ile oldukça dengeli bir iletişim geliştirmesi gerekmektedir. Tedavideki amaç benlik saygısının korunması şeklinde olmalıdır. Tedavi sırasında gerçek benliğe erişilmeden, yapay benlik üzerinde çalışmak sonuçsuz kalacaktır. Terapistler gerçek ve yapay benlik ile birlikte çalışmalıdır.

Tavsiye Nedirler: Fobi Nedir Carpe Diem Nedir