Müdavim Ne Demek? Müdavim Nedir?

müdavim ne demek - müdavim nedir

Müdavim Nedir?

Bir yere gitmekte ya da herhangi bir şeyi uygulamakta devamlılık gösterilmesi hali şeklinde özetlenebilecek bu kelime halk arasında yaygın olarak kullanılan bir sözcük olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kelimeye ait birçok atasözü, deyim ve birleşik fiil bulunmaktadır. En göze çarpan örnek olarak ise atasözü olarak kullanılan ”müdavim olmak” söz öbeğidir. Bu söz öbeği anlam olarak ise ”bir yere sürekli olarak gidip gelmek, bir yerin müdavimi olmak” şeklinde açıklanabilir.

Müdavim Ne Demek?

Cümlede genellikle sıfat veya isim olarak karşımıza çıkan bu kelime; Arapça ”mudāvim” kelimesinden türetilerek dilimize yerleşmiş bir sözcüktür. Müdavim kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüğünde ise ”bir yere sürekli giden (kimse), gedikli” ve ”bir işi sürekli yapan (kimse)” şeklinde tanımlanmıştır. Birçok eş anlamlı kelimesi bulunan müdavimin en çok kullanılan eş anlamlısı ”gedikli” kelimesidir. Halk arasında yaygın kullanım açısından incelendiğinde de zaten müdavim sözcüğünden ziyade daha çok gedikli kelimesi kullanılmakta olduğu söylenebilir. Gedikli kelimesinin başka bir anlam olarak kullanımı ”eskimiş” şeklinde bir anlam içeriyor olsa da; gedikli kelimesi daha çok kullanım bakımından başta da belirttiğimiz gibi müdavim kelimesini içeren ”bir yerle veya işle olan ilgisini sürüp götüren (kimse), sürekli, daimi ” bir anlam taşımaktadır.

Müdavim Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

  • ”Her kanepenin önünde ayrı ayrı durarak parkta müdavimleri selamlarlar.” Reşat Nuri Güntekin
  • ”İkincisi, böyle davrandığında, açık açık küçümsediği bir dizinin müdavimi haline gelmekten duyduğu gizli rahatsızlık azalıyordu.” Elif Şafak
  • ”Neyse gel git, evin gediklilerinden olduk.” Atilla İlhan

Müdavim Kelimesinin İngilizce ve Almanca Çevirisi

  • Yaygın İngilizce çevirisinin kullanımı ”regular” olan bu kelime ”frequenter” , ”patron” , ”haunter” , ”denizen” . ”habitue” , ”veteran”   İngilizce sözcüklerini de karşılamaktadır.

Ayrıca belirtmekte fayda var ki müdavim kelimesi siyasal anlam yer alan cümlelerde ”denizen”, askeri anlam içeren cümlelerde ise ”participant” kelimeleri kullanılmaktadır.

İngilizcede deyim içinde kullanımında ise Türkçe de yer alan müdavim kelimesini anlam bakımından tam olarak karşılayan ”regular fixture” kullanılmaktadır.

  • Müdavim kelimesinin yaygın olarak kullanılan Almanca çevirisine baktığımızda ise ”stammgast” kelimesinin kullanıldığını görmekteyiz.

Tavsiye Nedirler: Hiyeroglif NedirMeftun Nedir