Monarşi Nedir? Monarşi Ne Demek?

Monarşi ne demek - Monarşi nedir

Monarşi Nedir? 

Monarşi, bir devletin tek bir kişi tarafından yönetildiği sisteme verilen addır. Bu anlamda Osmanlı Devleti için de monarşi terimi kullanılabilir. Monarşi Fransızca kökenli bir terim olmakla beraber dilimize de bu dilden geçmiştir. Tarihteki ilk yönetimlere bakılırsa her zaman için bir monarşi yönetimi görülmektedir. Bunun sebebi o dönemde demokrasi gibi bir kavramın olmayışıdır.

Osmanlı Devleti monarşi ile yönetilen ve en uzun süre hüküm süren devlet olması ile bilinir. Genel olarak monarşi yönetimi uzun bir süre sürmüştür. Bunun birçok geçerli sebebi vardır fakat günümüzde monarşi ile yönetilen çok az devlet vardır. Özellikle Fransız İhtilalı sonucunda kişiler de bir devlet, millet ve demokrasi anlayışı oluşmuştur. Bu anlayışların sonucu olarak da birçok devlet cumhuriyet sistemine geçmiştir. Bu anlamda Osmanlı Devleti de aynı sonu yaşamıştır. Mustafa Kemal Atatürk cumhuriyet yönetimini uygun görmüş ve monarşiye son vererek ülkenin bir cumhuriyet olduğunu belirtmiştir.

Monarşi Ne Demek?

Monarşi devleti tek başına bir kimsenin yönetmesi demektir. Yani en anlaşılacak olan tabirle monarşi, krallık ve hükümdarlık yönetimine verilen addır. Tarihteki ilk uygarlıklar her zaman için Monarşi ile yönetilmiştir ve bu anlayış çok sonraları değişmiştir. Tarihteki Türk devletlerine bakılırsa neredeyse tamamının monarşi ile yönetildiği görülür. Bu anlamda ilk demokratik devlet ülkemizdir ve ülkemizi 1923 yılında Mustafa Kemal Atatürk kurmuştur.

Mustafa Kemal’in ülkeyi cumhuriyete çevirmeden önce ülke monarşi ile yönetiliyordu ve başkan olarak da padişah vardı. Padişahlık ya da krallık sistemi saltanat olarak da adlandırılır. Saltanat, yani makamın ve mevkiin babadan oğla geçmesi demektir. Bu anlamda dünya tarihindeki birçok devletin padişahlık sistemi ile yönetildiği söylenebilir. Fakat özellikle son iki yüzyılda birçok saltanat yıkılmış, saltanatların yerine de cumhuriyet yönetimi gelmiştir.

Bunlardan en bilindik örnek olan Osmanlı Devleti de yıkılarak yerini Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne bırakmıştır. Ülkemiz şu anda cumhuriyetle yönetilmektedir ve devleti yönetecek zümreyi halk seçer. Bu durum terimler sözlüğü arasından bir kelime ile özetlenecek olursa buna demokrasi denir.

Tavsiye Nedirler: hiyerarşi nedir – büyüme nedir – agnostik nedir