Misyon Nedir? Misyon Ne Demek?

misyon nedir - misyon ne demek

Misyon Ne Demek?

Günümüzde çoğunlukla işletme alanında kullanılan Fransızca kökenli misyon kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüğünde ”görev, amaç” ve ”dinsel, bilimsel veya diplomatik bir görev yüklenmiş kimselerden oluşan kurul” şeklinde tanımlanmıştır.
Fransızca mission ”görevle bir yere gönderme veya gönderilme, görev” ve ”özellikle Hıristiyanlığı yayma amacıyla üstlenilen görev ve bu görevin yeri ” kelimesinden türeyerek dilimize yerleştiği bilinmektedir. Bu Fransızca sözcük ise Latince missio “gönderme, gönderilme” sözcüğünden alıntılanmıştır. Missio kelimesi Latince mittere, miss- “göndermek” fiilinden ve +tion sonekiyle birlikte türetilmiştir.

Misyon Nedir?

Latince gönderme anlamına gelen missio sözcüğünden türetilen Fransızca bir kelimedir. Mission, özel bir görevle özellikle hıristiyanlığı yaymak amacı ile üstlenilen görev, bir yere gönderme anlamlarına gelir. Ticarette anlamı çok da fazla değişmemiş ancak, farklı açılar kazanmıştır. Ticaret ve işletme alanında misyon bir kimseye ya da heyete verilen özel ve yüksek amaçlı bir görevdir. Bilimsel, diplomatik ve dini bir görev. Örneğin bir diplomatın misyonu, bulunduğu ülkede kendi ülkesini en güzel şekliyle temsil etmektir. Misyon, bir işletmenin varlığının temel amacıdır. İşletmenin gelecekte olmak istediği yer, şu andaki durumu, toplumdaki imajı ve yöneticilerin dünya görüşüdür şeklinde özetlenebilir.

misyon nedir - misyon ne demek

Etkin Bir Misyon Oluşturmanın Yolları

Piyasa koşulları neyi gerektiriyorsa, misyon ona yönelik olmalıdır. Misyon olarak belirlenen şartlar, uygulanabilir olmalıdır. Uygulanabilir olmayan misyon, teoride hoş görünse de pratikte uygulanamayacağı için fonksiyonel değildir ve sonuçta firma ya da heyeti güvenilmez bir duruma düşürür. Misyon, uygulayıcıları motive edici olmalıdır. Motivasyon sağlayamayan misyon uygulanabilir olma noktasından uzaklaşır ve karşılaşılabilecek bir sorunda, misyon gerçekleşmekten iyice uzaklaşabilir. Misyon, spesifik olmalıdır. Sonuç olarak özel ve yüksek amaçlı bir görev söz konusudur. Bu görev tam ve doğru olarak sınırları çizilmiş olmalıdır ki, uygulayıcıların dağılmalarını ve konsantrasyon eksikliğine neden olabilir.

Misyon Cümlelerinde Hangi Noktalara Dikkat Edilmelidir?

Misyon, firma ya da heyetlerin amaçlarını ve durdukları noktayı tarif eden kısa paragraflardan oluşur. Neden var? Ne iş yapar? Kime hitap eder? sorularının cevaplarını tanımlayan cümleler olmalıdır. Bu cümleler açık ve çarpıcı şekilde ifade edilmelidir.

Misyon, hizmetin yerine getirilme sürecini değil sadece amacını tanımlar. Verilen hizmetin yerine getirilme süreci vizyon dahilinde yapılması gereken bir tanımlamadır. Tam bir cümle ile ne olduğunun anlatılması misyon, detayların anlatılması vizyon kapsamına girer.

Misyon, kurumun ya da heyetin hizmet sunduğu müşteri kitlesini tam olarak belirtir. Aynı zamanda hizmet ve ürünler tam olarak tanımlanır. Firma ya da heyet hangi ihtiyacı karşılamak üzere kurulmuştur açıklanır. Elbette kurumun ya da heyetin uyması gereken yasal zorunluluklar tanımlanır. Kısacası misyon, kurumun, firmanın ya da heyetin amacını, hizmet edeceği kişileri, uyulması gereken yasal zorunlulukları tanımlayan bir bildirge niteliğindedir.

misyon nedir - misyon ne demek

 

Misyon ve Vizyon

Misyon ve vizyon kelimeleri çoğunlukla karıştırılan iki kavramdır. Fakat bu iki kavram aslında birbirinden farklıdır. Bu iki kavram farklı soruları cevaplar. Misyonun neleri açıkladığını yazdık. Şimdi vizyonun hangi sorulara cevap verdiğine ve bu ikisi arasındaki farklara bakalım. Misyon heyetin şimdiki halini açıklar, vizyon ise heyetin geleceğindeki resmini açıklar. Hedefler nelerdir? On yıl sonra heyetin yeri neresi olacak? Kısaca özetlemek gerekirse misyon şu andaki durumu, vizyon ise gelecekteki konumunu açıklayan bildirgelerdir.

Misyon ve Vizyon Örnekleri

Herhangi bir şirketin hijyen ürünleri sunan kolunun misyon ve vizyonlarını birlikte inceleyelim:

Şirketin Hijyen Ürünleri’nin Misyonu

  • Yeni ürünler geliştirerek bebek bakımı, kişisel bakım ve hijyen ürünleri alanında hep ilk ve en iyileri üretmek,
  • Müşteri memnuniyeti ve bağımlılığını sağlamak,
  • 2015 yılında bir numaralı bebek markası olmak.

 Hijyen Ürünleri’nin Vizyonu

  • Herhangi bir markasını dünya markası yapmak,
  • Faaliyet içerisinde olduğumuz pazarlarda, bebek ve yetişkinlerin yaşam kalitelerini arttıran hijyen ürünleri sunmak.

Yorumlama

Dikkat edilirse şirketin Hijyen Ürünleri, misyon bildirgesinde ilan edildiği yıl için hedef belirlemiş. 2015 yılı hedefi kısa vadeli hedef olarak misyonda yer alabiliyor. Misyon bildirgesi kapsamında, ulaşılabilir hedefler yazılmış ve yıl sonunda yazılan kısa vadeli hedeflerin çoğuna ulaşılmaya çalışılmıştır. Vizyon bildirgelerinde belirtilen hedefler ise, genel olarak vizyon bildirgelerinde sunulan maddelerdir. Uzun vadeli hedefler her zaman vizyon bildirgelerinde yer alır.