Megaloman Ne Demek? Megaloman Nedir?

megaloman nedir - megaloman ne demek

Megaloman Ne Demek?

Megalomani kısaca büyüklük hezeyanı ya da büyüklük kuruntusu olarak açıklanabilir. Bir başka ifadeyle de kendisine gerçekle uyuşmayan üstün nitelikler yakıştıran kişilere ise megaloman denilmektedir. Fransızca kökenli olan bu kelime çoğunlukla tıp terimi olarak karşımıza çıkar. Megaloman olan kişi ise derin bir psikolojik soruna sahiptir. Megalomani, kendi başına bir hastalık olarak kabul edilmemesine karşın bir psikolojik durum olduğuna şüphe yoktur. Ancak belirtilebilir ki megalomani, kendini önemseme duygusunun gerçekliğe dayanıp abartılı bir biçim alan, aşırı bir özgüven değildir. Megalomani çoğunlukla kişinin, kendi yetenekleri, nitelikleri ve yaşantısı hakkındaki mantıksız boş inançlara dayanır. Fransızca mégalomane “büyüklük hastası” sözcüğünden türeyerek dilimize yerleşmiştir. Mégalomane kelimesi ise mega ”büyük ve Fransızca manie ”delilik, cinnet” sözcüklerinden oluşur. Türk Dil Kurumu sözlüğünde tanımı ”Megalomaniye tutulmuş olan, kendini çok büyük gören kimse” olarak yapılmaktadır. Yine Türk Dil Kurumu sözlüğünde megalomani terimi ise ”büyüklük hastalığı” şeklinde tanımlanır.

megaloman nedir - megaloman ne demek

Megaloman Nedir?

Megaloman terimini kişinin gerçekle bağlantısı olmayan, gerçek dışı üstün niteliklere sahip olduğunu sanması şeklinde özetleyebilir. Halk arasında kullanım olarak bu kelime çoğunlukla megolaman şeklinde kullanılmaktadır. Ancak bilinmektedir ki bu yanlış bir kullanımdır. Bu kelimenin aslı megalomandır. Megaloman, megalomani rahatsızlığı bulunan kişilere denilmektedir. Megaloman kimseler ise gerek iş gerekse de sosyal yaşantımızda yani hayatımızın her alanında karşımıza çıkabilmektedir. Megalomani ise kendini beğenmiş, kendini her şeyden ve herkesten büyük gören ve kişilerin sürekli kendisini övme gibi belirtileri olan bir rahatsızlıktır. Yani Megaloman bir kişide kendini beğenme, kendini her şeyden büyük görme, sürekli kendisini övme gibi belirtiler görülür. Bu hastalığın tanısı ile birlikte tedavisi de mümkün olabilmektedir. Megaloman kimseler her alanda görülebilir. Ancak megalomani belirtilerini gösteren her kişide Megaloman olarak tanımlamak doğru değildir. Bir çok normal insanlarda bu tür davranışlar gösterebilirler. Megaloman kişiler ise gösterdiği tavırlar karşısında çevresinde dost ve arkadaş olarak çoğunlukla kimseyi bulamazlar. Buna karşın kendi işlerinde başarılı olabilme şansları yüksektir.

Megalomani Rahatsızlığı Nedir?

megaloman nedir - megaloman ne demekMegalomani, büyüklük hezeyanı ya da büyüklük kuruntusu yani kişinin kendisine gerçekle uyuşmayan üstün nitelikler yakıştırması ve derin bir ruhsal sorunun belirtisidir. Şaşırtıcı bir psikolojik rahatsızlık olarak ifade edilmektedir. Megalomani kişinin, yetenekleri, nitelikleri ve yaşantısı hakkındaki mantıksız inançlara dayanmaktadır. Ancak belirtilmesi gerekir ki bu durum kendini önemseme duygusunun gerçekliğe dayanıp abartılı bir biçim alan, aşırı bir özgüven değildir. Megalomani tam anlamıyla bir kimsenin kimsenin, kendi bedeni ve zihni yeteneklerine, kudretine aşırı değer vermesi, kendini büyük görmesi hali ile karakterize, psikiyatrik bir bozukluk. İnsanın gerek bedeni (vücudun iriliği, gücü ya da cinsel kudret.), gerek zihni ve sosyal değerini, olduğundan üstün ve büyük görmek eğilimidir. Bu terimin kapsamına giren, abartılmış bir kendine önem verme durumu, en karakteristik olarak manide ve paranoid hastalıklarda görülür. Paranoid hastalıklarda, megalomaninin fikir içeriği daha tuhaf ve sistemlidir. (örneğin soylu bir aileden geldiğine ya da Tanrının elçisi olduğuna inanır) Manide ise, birçoğumuzda görülen bir eğilim olan kendini önemseme ve övmenin sınırsız bir abartılması biçiminde belirir (örneğin büyük bir yeteneğe, sezgiye veya servete sahip olduğuna inanır).  Bu bozukluk, ya sadece gerçek kabiliyetlerini mübalağa etmek şeklinde sınırlı kalır veya acayip, gülünç, ilgi çekici davranışlara yol açan büyüklük budalalığına kadar ilerler. Megalomani, gerek düşünüp tartma ve tenkit duygusunun zayıflamasıyla özellikle felç ve yaşlılıktan ileri gelen bunama ile birlikte gerek anormal bir ruh yapısı hastalığı sonucunda belirir. Gurur, kudret, asalet ve ihtiras düşüncelerinde artma olur. Megalomanyak hezeyanları olan kişi, kendini imparator, devlet başkanı ya da çok ünlü bir artist olarak görebilir. Bu haller; Paranoia denilen akıl hastalığının belirtileri olarak ortaya çıkabilir.

megaloman nedir - megaloman ne demek

Megaloman Kişilerin Temel Özellikleri

  • Megaloman insan çoğunlukla kendisinden daha üstün bir kişilik yanında bulunmak istemez. Bu durum onun aşağılık kompleksini ortaya çıkarır. O kişi hakkında kusur arayıp onu küçültmeye, aşağılamaya çalışacaktır ya da tam tersi o kişi ya da kişilerden her zaman uzak durmaya çalışacaktır. Bu ve buna benzer durumlardan ötürü, megaloman insanların sosyal ilişkilerinin iyi olması çok zayıf bir ihtimaldir. Bu sebeple bu kişilerin iş hayatlarının tersine sosyal yaşantıları oldukça eksiktir. Bütün bu davranışların sonucu olarak megaloman kimseler kibirli, kendini beğenmiş, burnu büyük ve benzeri sıfatlarla damgalanarak toplum tarafından asosyalize edilmektedir. Megaloman insanların bu dışlanma durumuna tepkisi ise oldukça şaşırtıcıdır: Bu kimseler; yine kendi büyüklük ve eşsizliklerine inanacaktır ve kendisini dışlayan insanları, kendisini anlamamakla, cahillikle veya aptallıkla suçlayacaktır.
  • Megaloman bir kişinin kendi kusurlarını kabul etmesi fazlasıyla zordur. Ufacık bir hatalarını kabul etme ihtimalleri bile onlar için oldukça zorlayıcı olacaktır. Bu sebeple bu kimseler asla hata yapmamak üzerine odaklanmışlardır. Yoksa aşağılanacak ve o şişmiş, haddinden çok büyük olan zavallı egoları yara alacaktır. Bundan kaynaklı bu kimseler her zaman diken üstünde olurlar ve huzursuz bir hayatları olur.
  • Bu insanların bazıları ise üstün yeteneklere sahiptir. Bu, durumu daha vahim ve içinden çıkılmaz bir hale sokar. Çünkü artık kendilerini destekleyecek objektif bir üstünlükleri bulunmaktadır ve bunu hiç kimse reddedemeyecektir. Üstün yanlarını her zaman ön plana çıkaracaklar ve hatta sahip oldukları yeteneğin dünyanın en önemli yeteneği olduğunu iddia edecekler ya da bunu ima edeceklerdir.
  • Megaloman insanlar çoğunlukla dünyaya at gözlüğüyle bakan dar görüşlü kişilerdir. Sabit fikirlidirler çünkü en iyi ve doğru olanı onlar bilmektedirler.
  • Bu kimselere bir şey anlatmak ya da öğretmek neredeyse imkansızdır. Çünkü başkasından bir şey öğrenmek onların gururunu zedeleyecektir. Bu nedenle kendi kendilerine öğrenmekten daha büyük zevk alırlar.

Tavsiye Nedirler: İlginç BilgilerSehven Nedir