Marjinal Ne Demek? Marjinal Nedir?

marjinal nedir - marjinal ne demek

Marjinal Nedir?

Günümüzde sıkça kullanılmaya başlayan marjinal kelimesi, halk arasında çoğunlukla toplumda gerek görüşüyle gerekse yaşayış biçimiyle uçlarda bulunan buna rağmen toplumla olan bağlarını koruyup sıradan bir insan gibi toplumla kaynaşabilen giyim tarzıyla farklılık yaratan aykırı kimseler için kullanılan bir tanımlama biçimidir. Ancak bilinmesi gerekir ki marjinal sadece sosyolojik anlam içeren bir kelime değildir. Bunun yanında matematiksel bir terim olarak da ekonomi alanında yer edinmiştir.

Marjinal Ne Demek?

Günümüzde nitelik bakımından olağan dışı olan her şey marjinal olarak tanımlanmaktadır. Marjinal kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğünde tanımlaması ”aykırı” ve ” matematikte son birim” şeklinde yapılmıştır. Bu sözcüğün kelime kökeni Fransızcadır ve marginaltoplum düzeninin dışında kalan” sözcüğünden geldiği bilinmektedir.

marjinal nedir - marjinal ne demek

İktisadi Alanda Marjinal Terimi

Marjinal kelimesinin ekonomide ”son birim” şeklinde tanımlandığını daha önce de belirtmiştik. Marjinal kelimesi genel bir tanım şeklinde kullanıldığından bir çok matematiksel ve iktisadi terimlerde adı kullanılmaktadır. Bunları; marjinal fayda, marjinal gelir, marjinal maliyet, marjinal ikame oranı, marjinal teknik ikame oranı ve marjinal ürün şeklinde özetleyebiliriz. Bu terimleri sırasıyla kısaca açıklamak istersek de;

Marjinal Fayda: Bir mal veya bir hizmetin marjinal faydası, ekonomi biliminde neoklasik değer kuramının ana kavramı olarak karşımıza çıkmaktadır. Marjinal fayda bir malın tüketilen her ek biriminin daha önceki tüketilen birimlerden elde edilen toplam fayda da yarattığı değişikliği göstermektedir. Özetle son tüketilen birimin faydasıdır.

Marjinal Gelir: Herhangi bir firmanın bir birim daha fazla satması halinde, toplam gelirinde meydana gelen değişmeye verilen adlandırmadır.

Marjinal Maliyet: Bir firmanın üretim miktarında bulunan bir birimlik artış için katlanılması gereken ilave maliyettir. Bu iktisadi terim, kullanılan ilave faktör biriminin toplam maliyette yarattığı etki şeklinde de özetlenebilir.

Marjinal İkame Oranı: Tüketicinin A ve B gibi iki farklı malın farklı bileşimlerini yaparken, aynı tatmin düzeyini korumak amacıyla bir maldan fazla talep ettiği miktar ile diğer maldan vazgeçtiği miktar arasındaki ilişki şeklinde tanımlanabilmektedir.

Marjinal Teknik İkame Oranı: Aynı üretim düzeyini korumak için, kullanılan azalan üretim faktörü miktarının, kullanımı arttırılan üretim faktörü miktarına, oranlanmasıyla hesaplanan değerdir.

Marjinal Ürün: Diğer faktör miktarları sabit kalmak şartıyla, bir faktör kullanımında meydana gelen bir birimlik artışın , toplam üründe yarattığı artma miktarına verilen tanımlamadır.

Marjinal Tarz Nedir?

marjinal nedir - marjinal ne demekMarjinal kelimesinin Türkçe anlamının ”aykırı” olduğunu daha önce de belirtmiştik. Kişilerde gözlenen bu aykırılık tek başına bir alanda değil birçok alanda da etkisini göstermektedir. Marjinallik modadan tutun yaşam tarzına, bakış açısına hatta konuşma tarzında bile etkisini göstermek gibi bir zorunluluğu vardır. Ancak bu konuda dikkat edilmesi gereken temel şey giyim tarzında marjinal olmak demek rüküş olmak ya da düşünce yapısında marjinallikte de her tür fikre karşı çıkmak şeklinde algılanmamalıdır.

Marjinallik bir yaşam stilidir ve marjinal olmak için buna uygun davranılması ve yaşanılması gerekmektedir. Ayrıca marjinal mizaç tipi diğer mizaç tipleriyle karıştırılmamalıdır. Örnek vermek istersek; en çok karıştırılan tiplerden biri olan hippi ile marjinal farklı birer tarz ve yaşayış şekli içermektedir.

Tavsiye Nedirler: Retro NedirPesimist Nedir