Hiyeroglif Nedir? Hiyeroglif Ne Demek?

hiyeroglif nedir - hiyeroglif ne demek

Hiyeroglif Nedir?

Hiyeroglif, antik dönemde kullanılan ve genel olarak adı Mısır’la anılan bir yazı sistemidir. Bu yazı sistemi Türkçeye çivi yazısı olarak geçmiştir. Bunun nedeni ise tespit edilen hiyerogliflerin taşlara ve kaya plaklara yazılmış olmasıdır. Hiyeroglif gizemi yavaşça çözülen bir yazı birimidir. Öyle ki milattan önce kullanılan bu yazı sistemi o günkü olaylara ışık tutabileceği için insanlık adına oldukça önemlidir. Hiyeroglif yazısı kullanıldığında henüz kâğıt, ilk adıyla papirüs bulunmamıştı. Bu nedenle de yazılar o günkü imkânlar dâhilinde taşlara ve kayalara yazıldı ve muhafaza edilmeye çalışıldı. Hiyeroglif yazısında temel olan şey çizgilerin eğimi ve birbirleriyle olan ilişkilerdir. Öyle ki bu yazı sistemi incelendiğinde sadece çizgilerden ve ara sıra da bu çizgilere eklenen çizimlerden oluştuğu söylenebilir. Mısır tarihine ilgi duyan ve bu tarihi aydınlatmak isteyen birinin öncelikle bu yazı sistemini öğrenmesi gerekir. Çünkü her türlü belgede ve bulguda bu yazı sistemi kullanılmıştır ve elde edilen bazı metinler hala çözülememiştir. Bu metinlerin çözülmemesi demek tarihin de aydınlatılamaması anlamına gelir.

Hiyeroglif Ne Demek?

Hiyeroglif, Türkçe karşılığıyla çivi yazısı anlamına gelir ve antik dönemde kullanılan yazı birimine bu ad verilmiştir. Hiyeroglif yazı birimine çivi yazısı denmesindeki en önemli etken bu yazı şekliyle yazılan ve günümüze ulaşan yazıların genel olarak taş ve kayalara işlenmiş olmasıdır. Hiyeroglif arkeologların da en fazla ilgisini çeken yazı birimidir. Bu anlamda hakkında en çok araştırma ve çalışma yapılan yazı stilinin de hiyeroglif olduğu rahatlıkla söylenebilir. Genel olarak eski Mısır ve o bölgede yaşayan diğer uygarlıklar bu yazı birimini kullanmışlardır. Mısır belki de en ilgi çekici uygarlıklardan biridir. Bu nedenle bu milletin kullandığı dil de diğerlerine nazaran daha fazla önemsenmiş ve araştırılmıştır. Bundaki en temel etken hala Mısır devletine ait birçok sırrın açıklanamamasıdır. Bu konuyla ilgili olan kişiler genel olarak çalışmalarını hiyeroglifler üzerinde yoğunlaştırmışlardır. Öyle ki bu alandaki sırları çözmek için geçmişten gelen belgelerin çözümlenmesi ve bu belgeleri anlamak gereklidir.

Tavsiye Nedirler: hiyerarşi nedir – monarşi nedir – vesayet nedir