Hiyerarşi Nedir? Hiyerarşi Ne Demek?

Hiyerarşi nedir - Hiyerarşi ne demek

Hiyerarşi Nedir?

Hiyerarşi, herhangi bir toplumda ya da toplulukta bulunan kişileri alt-üst ilişkilerini de ele alarak kast sistemine benzer bir şekilde sıralamak demektir. Bu nedenle hiyerarşi kelimesi çoğu zaman toplum hiyerarşisi şeklinde bir tamlama ile kullanılır. Hiyerarşi kelimesi de çoğu felsefi terim gibi Yunan dili aracılığıyla dilimize girmiştir. Hiyerarşi ilk dönem filozoflarının sistemi eleştirmek üzere ortaya çıkardıkları bir kavramdır ve günümüzde bile çoğu zaman bu anlamda kullanılmaktadır. Toplum hiyerarşisi demek toplumun alt-üst ilişkisi demektir.

Hiyerarşi terimi farklı toplumlar için farklı terimleri ortaya çıkarabilir. Örneği Hindistan civarında yaşayan kişiler eski dönemde kast sistemi ile birbirinden ayrılırdı ve kast sistemi o toplumun hiyerarşik düzenini oluşturmakta idi. Yakın zamanda Fransa yönetimine bakılacak olursa da toplumda kast sistemine benzer başka bir sistemin olduğu görülür. Bu durumlar ve halkın tasnif edilmesi demek hiyerarşi kavramı ile açıklanır. Bu anlamda birçok felsefi görüş ortaya çıkmıştır ve buna paralel olarak da bu konu hakkında kitaplar yazılmıştır.

Hiyerarşi Ne Demek?

Hiyerarşi en basit tanımla toplum sınıflandırması demektir. Yani bir toplumda yaşayan kişiler belli bir düzene göre tasnif ediliyorsa bu tasnif işlemine hiyerarşi denir. Hiyerarşik düzen toplumdan topluma fark gösterebilir. Bu anlamda tarihte de birçok sistem görülmüştür. Osmanlı Devleti hiyerarşisi denildiğinde akla hemen askerler, devlet memurları ve tımarlı sipahileri yetiştiren kimseler akla gelmelidir. Çünkü toplum en keskin çizgileriyle bu üç kesimden oluşmakta idi. Hiyerarşik düzen her zaman her toplumda, adı resmi olarak koyulmamış olsa bile vardır. Hiçbir toplum hiyerarşik olarak düzen olmaması durumunda varlığını sürdüremez.

Fakat hiyerarşi her zaman maddi konularda ve güç olarak sınıflandırma anlamında kullanılmaz. Kimi felsefeciler ve modern düşünürler bir nevi hiyerarşi kavramını mecazi anlamda kullanmışlardır. Bunlara göre düşünme yetisinin de bir hiyerarşisi vardır ve toplumun alt kesiminden üst kesimine doğru bu sistem ilerler. Anlaşıldığı gibi hiyerarşi terimini farklı anlamlara çekmek isteyen kişiler genel olarak muhalefet olan ve sistem eleştirisi yapan kişilerdir. Hiyerarşi akla her zaman bilindik anlamıyla gelmelidir.