Haset Nedir? Haset Ne Demek?

haset nedir - haset ne demek

Haset Nedir?

Haset, sevilmeyen bir kişiye karşı duyulan kıskançlık ve çekememezlik duygularına verilen bir addır. Kelime kökü Arapçaya dayanmaktadır ve dilimize de bu dilden geçmiştir. Bir kişi bir başkasına karşı daima kötü bir hissiyat içerisinde ise o kişiye haset denir. Kelime anlamı zaman geçtikçe daha da genellenmeye başlamıştır. Öyle ki haset günümüzde uyanık, kurnaz ve içten pazarlıklı kişiler için de kullanılır. Haset teriminin Arapça dilinden gelen bir kelime olması insanımızın gözünde onun bir dini terim olmasını sağlamıştır.

Öyle ki haset kelimesi Kuran meallerinde ve bazı tefsirlerde de oldukça fazla geçmiştir. Kelimenin bilinir bir kelime olması da bu sayede olmuştur. Haset kelimesinin daha genellenmiş bir tanımı yapılmak istenirse, bir kişinin sahip olduğu mal, mülk ve şöhreti çekememek anlamına da gelebilir. Haset kelimesinin insanlar arasında sıkça kullanıldığı görülür. Bu kelimenin sıkça kullanılmasına Kuran etki etmekte, bunun yanı sıra bazı hadislerde de bu kelimenin geçiyor olması kelimeyi daha keskin hale getirmektedir.

Haset Ne Demek?

Haset, bir kişinin başka bir kişiye ait olan mal, mülk, şan, şöhret gibi şeyleri çekememesi ve onları kıskanmasına verilen addır. Öyle ki haset kelimesinin kökü Arapçada inatçı ile de benzerlik gösterir. Fakat bu inatçılık bilinen manada değil, iyiliği kabul etmeme adına süregelen inatçılıktır. Haset kelimesi genel olarak kötü anlamlarda kullanılmıştır. Allah Müslümanları Kuran’da uyarırken de bu kelimeyi sıkça kullanmıştır.

Kelimenin esas anlamını kazandığı şeyler ise hadislerdir. Birçok hadiste haset kelimesi geçmiş ve kelime kötü bir anlamda kullanılmıştır. İslam haset teriminin karşılığı olan kişileri her zaman için uyarmış ve bu özelliklerinden geri dönmelerini tembih etmiştir. Öyle ki bu özelliğinden geri adım atmayan kişiler için de çeşitli tehditler söz konusu olmuştur. Peygamber efendimizin hadislerine bakılacak olursa bu tehdit unsuru oluşturan söylemler rahat bir şekilde görülebilir. Haset olmamak bir insanın sahip olacağı en büyük erdemlerden biridir. İslam dini de kişilerin hoşgörülü olmalarını ve iyi şeyleri başka kimseler için de istemeyi şart koşmuştur.

Tavsiye Nedirler: papirüs nedir – AFT nedir – adonis nedir