Fitne Nedir? Fitne Ne Demek?

fitne nedir - fitne ne demek

Fitne, geçimsizlik, kargaşa, karışıklık anlamlarına gelir. Fitne müslümanlar arasında bozgunculuk, bölücülük yapmak, onları bazı sıkıntılara sokarak günaha sürüklemek ve toplu isyanların alt yapısını oluşturmaktır. Bazı âlimlere göre 70 den fazla fitne çeşidi vardır. Fitne müslümanlar için çok tehlikelidir. Kuranı Kerim de fitnenin ne kadar büyük bir tehlike olduğuna dair birçok ayet vardır. Fitnenin yeri ve zamanı yoktur. Her zaman ve her yerde yapılabilir. Bu nedenle müslümanlar dünyanın neresinde olursa olsun kurallara uymalı karışıklık çıkarmamalıdır. Kurallara aykırı davranışlar bulundukları yerde fitne çıkmasına sebep olabilir. Müslüman örnek bir insan olmalı. Fitne şeytani bir eylemdir. Şeytanilerin eylemleri arasında yer alır. Fitne çıkartanlar insan içinden dışlanır. Fitne çıkartan insanlara fitneci denir. Fitne çıkartmak adam öldürmekle eşdeğerdir. Hatta kuran ı kerimde bir kimseyi öldürmekten daha beter daha kötü olduğuna dair birçok ayet vardır. Kâfirler ve ateistler dinsizliği yaymak ve Allah’ın emrettiği dini yozlaştırmak veya ortadan kaldırabilmek için insanların beynine şeytani vesveseler, düşünceler sokarlar. Bu fitnelerin en büyüklerinden sayılır. Eğer müslümanlar bu fitneye karşı birlik olup savaşmaz, ona karşı önlemler almazlarsa kötü sonuçlar doğurabilir. Müslümanların bu tür vesveselere aldanmamak için dine sıkı sarılıp Allah’ın emirlerine uyması gerekir. Sünnete ve hadise sıkı sarılıp fitneye fırsat vermemeleri gerekir.

Halk Arasında Fitne

Fitne çıkartan kişi fitneci olarak adlandırılır. Halk arasında fitneci insanlar sevilmez ve dışlanırlar. Ayet ve hadislerde de fitneci insanların cezalandırılacağına yer verilmiştir. Halk arasında laf taşımak, kişilerin arasını bozmak, bir mecliste bozgunculuk çıkartmak fitne olarak adlandırılır. İnsan farkına varmadan fitneye sebep olabilir. Bu yüzden müslümanların fitneye karşı çok dikkatli olmaları gerekir.

Fitnenin Ayet ve Hadislerdeki Yeri

Fitne birçok ayet ve hadiste geçmiştir ve ağır ithamlarda bulunulmuştur. Bir hadisi şerifte imamın namazı insanlara sıkıntı verecek kadar uzun tutması fitne sayılmıştır. Bu konuda imamların dikkatli olmaları gerekir ve fitneye sebebiyet vermemelidir. Ayetlerde ise fitnenin bir kimseyi öldürmekle eşit olduğuna yer verilmiştir. Kuran ı kerimde fitne birçok anlamda kullanılmıştır. Günah anlamında kullanılmıştır. Bu ayet bakara 191. ayetidir. “Bizi fitneye düşürme diyenlerin kendisi fitneye düşmüştür.” İmtihan anlamında “Mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir fitnedir (imtihandır). Bu meal Tebağün süresi 15. ayette geçmektedir. Azap anlamında da Zariyat süresi 14. ayette geçmektedir. Birçok hadiste fitneden bahsedilir. Peygamber Efendimiz fitne çıkartana lanet etmiştir. “Fitne uykudadır. Fitneyi uyandırana Allah lanet etsin!” buyurmuştur. Fitnenin bahsedildiği bazı hadislere örnek verelim. “Fuhuş yayılınca fitne çoğalır.” (Deylemi) “Fitneler artmadıkça kıyamet kopmaz.” (Buhari) “Ahir zamanda, âlim ve ilim azalır, cahillik artar. Cahil ve sapık din adamları yanlış fetva vererek fitne çıkarır, doğru yoldan saptırırlar.” (Buhari) “Ümmetim için en korktuğum şey, kadın ve içki fitnesidir.” (İmamı Suyuti) “Güzel saç, güzel ses, güzel yüz, fitneye düşürebilir.” (Hadisi Deylemi) “Âdem aleyhisselamdan itibaren, Deccaldan büyük fitne yoktur.” (Hadisi Müslim)

İnsanlık Tarihinde Fitne

Fitne her dönemde olmakta ve insanlara oldukça zararlar vermektedir. Çünkü insanlık tarihi boyunca fitne çıkaran kötü niyetli insanlar olmuştur ve insanlık yaşadığı müddetçe de olmaya devam edecektir. İnsanların bu tür kötü niyetli kişilere karşı her zaman hazırlıklı ve uyanık olup ona göre önlem almaları gerekmektedir. Çünkü bu tür insanlara fırsat verirsek hem kendimiz için hem de içinde yaşadığımız toplum için içinden çıkılmaz durumlar oluşacaktır. Her zaman için sağduyulu olmamız gerekmektedir.