Evlilik Terapisi Nedir? Evlilik Terapisti Nedir?

Evlilik Terapisi Nedir?

Çift terapisi ya da ilişki terapisi şekillerinde de adı anılan bu terapi biçimi; ilişkide sorun yaşayan çiftlerin birbirlerini daha iyi anlayabilmesi ve aralarında yaşanan problemleri bir uzman eşliğinde çözüme ulaşılmasını amaçlayan bir uygulamadır. Burada dikkat edilmesi gereken temel nokta bu terapi sadece sorunlu çiftleri hedef almaz. Bunun yanı sıra ilişkilerinin kalitesini arttırmak ve sorun oluşmadan neler yapılabileceği hakkında bilgi almak isteyen çiftlere de yardımcı olur.

evlilik-terapisti

Evlilik Terapisti Kimdir?

Her ne kadar Türkiye’de kanun çerçevesinde bulunulmasa da her lisanslı psikoterapist evlilik terapisi uygulayabilmektedir. Bu psikoterapistlere ise evlilik terapisti adı verilmektedir. Her psikoterapistin kendine göre hedef kitlesi ve uygulama yöntemleri farklılık gösterebilir. Bazıları evlilik öncesi ve ilişkiyi güçlendirme adına terapilerde bulunsa da çoğu ikili ilişkilerdeki sorunları çözmeye yönelik program oluşturur.

evlilik terapisi nedir - evlilik terapisti kimdir - evlilik terapisinin amaçları nelerdir

Hangi Şartlarda Evlilik Terapisine İhtiyaç Duyulmalıdır?

Hiçbir evlilik mükemmel değil ve mükemmel olmak zorunda değildir. Her çift evliliği boyunca zaman zaman büyük ya da küçük sorunlar yaşayabilir ve profesyonel yardıma ihtiyaç duyabilir. Bilinenin aksine evlilik terapisi almak için mutlaka sıkıntılı bir evlilik içinde olmanız gerekmez. Bu mevzu ülkemizde henüz pek alışılmış değildir ama yurt dışında evlilikleri sağlam olan bir çok çift ilişkilerinin temelini daha da sağlamlaştırarak geliştirmek ya da çıkabilecek sorunları önlemek amacıyla evlilik danışmanlığı almakta ya da ilişki geliştirme programlarına katılmaktadır. Bu tarafların ilişkilerine ve birbirlerine olan bağlılığı fazlasıyla arttırmakta ileride yaşanması olağan sorunların önüne geçilmesini sağlamaktadır.

Çatışmalı evlilikler ise çoğu insanın evlilik yaşamındaki iniş çıkışlardan farklı bir durum içerir. Bu kişiler sorunlu evliliklerinde diğer olağan ilişkilerdeki gibi hayal kırıklığı ara sıra hissedilen bir duygunun ötesinde oldukça süreğendir. Ve bu sürekli hissedilen duygular zaman içinde tarafların evliliklerinden derin bir tatminsizlik duymasını hızlandırır. Bu tür evliliklerde sık ve giderek şiddeti artan kavgalar yaşanmaya başlar. Yaşanan şiddetli kavgalar sorunları çözüme götürmez aksine daha da işin içinden çıkılmaz hale girilmesine neden olur. Bu durum taraflarda sadece tükenmişlik hissi yaratır. Ama sorunlu evliliklerdeki ilişki her zaman kavgalı değildir. Bazı evliliklerde büyük kavgalar ve tartışmalar yaşanmaz ancak yaşanan ilişki kaliteli de değildir. Bu eşler birbirlerinden tamamen kopukturlar. Birbirleriyle iletişimi tamamen keserler ve aynı evin içinde iki yabancı olarak yaşamayı sürdürmeye çalışırlar. Bu durum evliliğin ve ilişkinin kalitesini oldukça düşürür ve sorunların daha da büyümesini sağlayacaktır.

Çözüme kavuşmayan sık tartışmalar, tarafların birbirlerine karşı duydukları hislerin kaybı, arkadaşlık, seks ve canlılığın azalması bir evliliğin sorunlu olduğunun küçük işaretlerini oluşturur. Kişilerin birbirini önemsememesi ve bağlantının tümüyle kopuk olması, içe dönük bir hale gelmesi hatta şiddet söz konusuysa evliliğin büyük bir problem içinde olduğunu ve evliliğin tam anlamıyla sonlanma riskinin yüksek olduğunu söylemek mümkündür. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu gibi durumlar sadece evli kişiler için değil uzun süreli ciddi ilişkilerde de bir sorun olabilir. Kısaca evlilik çatışmasından söz etmek için resmi olarak evli olmak şart değildir. Evlilik öncesi ilişkilerde de bu tür problemlerle evlilik terapisine ihtiyaç duyulabilir.

evlilik terapisi nedir - evlilik terapisti kimdir - hangi şartlarda evlilik terapisine ihtiyaç duyulmalıdır

Evlilik Terapisi Neden Gereklidir?

Sürekli olarak stres üzerinde yaşanan bir evlilik taraflar ve çocuklar üzerinde fazlaca olumsuz etki yaratır. Bu durum yüksek gerilim, depresyon, endişe hatta şiddet kullanmaya yönelik sonuçlar doğurabilir. Bunun yanında yüksek çatışmalı evliliklerde büyüyen çocukların, diğer çocuklardan daha fazla ruhsal problemlerle sahip olduğu da kanıtlanmıştır. Sanılanın aksine evlilik içinde yaşanan büyük tartışmalar bir an da oluşmuş bir problemden ibaret değildir. Küçük tavizler, tarafların karşı tarafa ne hissettiğini anlatamaması, fikir uyuşmazlıkları evlilikte ardı ardına dizilmiş domino taşlarını oluşturur ve eğer ilk başta sorun tespiti yaparak sorunların büyümesi engellenmezse domino taşlarının hafif bir rüzgarda yıkılması gibi problemler çözülemez bir hal alacaktır.

evlilik-terapisti

Bu gibi durumlarda kişilerin uzman bir üçüncü şahsın tavsiyelerine ve öğretilerine ihtiyacı vardır. Ancak kişiler için evlilik terapisine başlamak o kadar da kolay değildir. Evlilik gibi oldukça özel bir yaşamın sorunlarını, tanımadığı bir kişiyle paylaşmak çoğu insan için oldukça zor gelebilir ve problemlerin bir terapistin önünde tartışılması düşüncesi hoşa gitmeyebilir. Çiftler kendi başlarına sorun çözmeye çalışıp da başarısız olduklarını ve kendi içlerinde yaşadıkları konuşmaların çoğunlukla çözüm getirmeyen kavgalara dönüştüğünü bildikleri için terapi sürecinde de bunun yaşanmasından korkar. Bu yüzden bir çok çift terapinin ilişkilerine bir fayda sağlamayacağını düşünürler. Oysa terapi sürecinde, üçüncü bir kişi olarak terapistin karşısında, yaşanan sorunlar tartışılsa bile kavganın şiddetlenmesi olası değildir. Çünkü terapist duruma müdahale eder ve uygun yönlendirmelerle çiftler giderek çözüm odaklı konuşma ve etkili iletişim ilkelerini öğrenirler. Konuşabilmeyi ve problemi ortadan kaldırma amacı taşıyacak bir şekilde tartışabilmeyi öğrendikleri için iletişimde kendi başlarına iken yaşanan tıkanmalar olmaz ve başta zor olsa bile giderek ilerleme yaşanır.

Evlilik Terapisinin Amaçları Nelerdir?

  • İlişkilerin gözden geçirilerek ilişki kalitesini arttırmak
  • Boşanmanın çocuklar üzerindeki etkisini azaltmak
  • Tarafların bağlılığını arttırmak ve iletişim sorunlarını çözmek
  • Kişilerin arkadaşlık, romantiklik hatta cinsel yakınlığını arttırmak
  • Başka bir şehirde yaşamak, çocuk sahibi olmak ya da ilişkinin devam edip etmemesi gibi gelecek kararlar almak
  • Tarafların birbirlerini dinlemesini, anlamasını ve iletişim kurmasını sağlamak
  • Kavgaların ve çatışmaların üstünden gelmek ve ilişkide yaşanan sorunları çözmek
  • Tarafların farklılıklarıyla ortak bir paydada buluşmasını sağlamak
  • Çiftlerin evlilik terapisine başvurmaları farklı amaçlar doğrultusunda olabilmektedir. Uzman bu farklı amaçları ortak bir paydaya getirerek sorunun temel kaynağına inilmesini sağlayacaktır.

Tavsiye Nedirler: Aşk NedirNarsist Nedir