Elzem Ne Demek? Elzem Nedir?

elzem nedir - elzem ne demek

Elzem Ne Demek?

Sıfat olarak kullanılan ”çok önemli, hayati” anlamlarına gelen elzem kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüğünde ”çok gerekli, vazgeçilmez” şeklinde tanımlanmaktadır. Ayrıca bu kelimenin Arapça kökenli bir kelime olduğu bilinmektedir. Arapça Izm kökünden gelen ”alzam” Arapça sözcüğü ”daha gerekli, en gerekli” sözcüğünden alıntı yapılmıştır. Bunun yanında Arapça ”lâzım” kelimesinin de bir üst mertebesidir. Elzem kelimesinin eş anlamlı sözcüklerini ise ” gerekli, zaruri, müktezi, lazım” şeklinde örneklendirebiliriz.

Elzem Nedir?

Halk arasında yaygın olarak kullanılan elzem sözcüğü herhangi bir konuda ya da durumla ilgili çok önem arz eden bir olgu ya da bir diğer ifadesiyle olmazsa olmaz bir durumu belirtmektedir.Daha önce de belirttiğimiz gibi Arapça kökenli bir sözcüktür. Günümüzde hala kullanılmakta olmasına karşın elzem kelimesi daha çok eski Türkçe’de cümle içinde kullanılan bir kelime olarak karşımıza çıkmaktadır. Özetle yaygın kullanım şekliyle; herhangi bir olayla ilgili vazgeçilemeyecek derecede önemli olan bir ihtiyacı ifade eden kelime elzem şeklinde ifade edilmektedir. Bu kelimenin bir çok türetilmiş kelimeleri de bulunmaktadır. Bunlar için elzemiyet ve elzemlik gibi kelimeler elzemden türetilen kelimelere örnek olarak gösterilmektedir.

Elzem Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

  • “Hükmün muteber olması için ittifakla alınması elzemdir.” – Tarık Buğra
  • …sizden oksijen tüpü vardı sanırım, krizin yenilenmesi halinde el altında bulundurulması elzem… – Atilla İlhan

Elzem Kelimesinin İsim Olarak Kullanımı

Elzem kelimesi kadın isim olarak da kullanılan ve çokça rastlanan bir isim olarak karşımıza çıkmaktadır. İsim olarak kullanılan Elzem anlam olarak ise Türk Dil Kurumu sözlüğündeki gibi ”çok gerekli, vazgeçilmez” şeklinde belirtilmiştir. Bu kelimenin kökeni Arapça olmasına karşın Kuran’da geçmediğini de vurgulamak gerekmektedir. Bunun yanı sıra başta da belirttiğimiz gibi Elzem ismi sadece kız çocuklarına verilen bir isimdir.

Elzem Kelimesinin İngilizce Çevirisi

İngilizce olarak da adjective (sıfat) şeklinde kullanılan bu kelime aşağıda yer alan biçimleriyle çevirileri yapılmaktadır.

1) indispensable

2) absolutely necessary

3) essential

4) vital

5) cannot be done without

Elzem Kelimesinin Almanca Çevirisi

Almanca olarak da adjective (sıfat) şeklinde kullanılan bu kelime aşağıda yer alan biçimleriyle çevirileri yapılmaktadır.

1) unentbehrlich

2) unumgänglich

Tavsiye Nedirler: Meftun Nedir?Müdavim Nedir?