Egzotik Ne Demek? Egzotik Nedir?

egzotik nedir - egzotik ne demek

Egzotik Ne Demek?

Sıfat olarak kullanılan bu kelime Fransızca kökenli olup exotique ”yabancı, tuhaf” sözcüğünden alıntılanarak dilimize yerleştiği bilinmektedir. Bu Fransızca sözcük ise Eski Yunanca bir kelime olan éksō ”dışarı, dış”  fiilinden ve ikós son ekinin birleşiminden türetilmiş ve  Eski Yunanca eksōtikós ”yabancı” kelimesini oluşturmuştur. Egzotik kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüğünde ise ”yabancıl” şeklinde tanımlanmaktadır.

Egzotik Nedir?

Bir çok anlam içerdiği bilinen bu kelimenin genel itibariyle beş farklı şekilde tanımlamasını yapabilmekteyiz. Bunlar sırasıyla; 1- Yabancı ülkelerden gelme, yabancı ülkelerle ilgili, yabancıl ”örneğin egzotik meyveler”, 2- İçinde bulunduğu yörede doğal olarak bulunmayan veya yetiştirilmeyen organizma veya tür, 3- Yabansı, acayip, 4- Çarpıcı bir biçimde farklı yada alışılmamış olan ve son olarak mecazi bir anlamda kullanımında ise 5- Garip, tuhaf şeklinde tanımlanmaktadır.

egzotik nedir - egzotik ne demek

Egzotik Kelimesinden Türetilen Kelimeler

Egzotizm: 19. yüzyıl sonlarından itibaren başlayan bazı medeniyetlerin ve etnik grupların etkisiyle sanat ve tasarımda oluşan bir eğilim olarak tanımlanmaktadır. Müzikte egzotizm akımı daha çok ritim, melodiler ya da enstrümanlardaki uzak diyarlar veya antik zamanların atmosferini oluşturan yeni biçimlerle ortaya çıkmaktadır.

Egzotik Meyve: Tropikal meyveler olarak da adlandırılmaktadır. Başlıca egzotik meyveler ise Krem Elma- Cherymoya, Santa Domingo Şeftalisi-Mamey, Paltonia-Bacuri, Cocona, Safou, Rambutan, Noni- Hint Dutu olarak sıralanabilir. Bunların yanı sıra yurt dışından ithal edilen bazı narenciye ürünleri de bu meyvelerin arasında yer almaktadır.

Egzotik roman: Uzak ve yabancı ya da bilinmeyen ülkelerin doğa ve insanlarını anlatan roman türüdür. Bu romanların içeriğini bu uzak ülkelerde yaşayan insanlar ve bu yaşanan mekanlar oluşturur. Gözlemlere dayanmaktadır.

Daha önce de belirttiğimiz gibi egzotik kelimesi yabancı ve uzak ülkelere özgü, oradan kaynaklanan ve kendine özgü niteliğiyle belirginleşen şeyler için kullanılmaktadır. Egzotik kelimesinin eş anlamlısı olarak ise yabancıl ve ıraksıl kelimeleri yer almaktadır. Bunun yanı sıra yukarıda yer alan egzotik kelimesinden türetilmiş kelimeler ve birleşik sözler dışında egzotik film, egzotik hayvan gibi birçok kelimeyi de bu sınıflandırma arasında bulundurabilmekteyiz.

Egzotik Kelimesinin Cümle İçinde Kullanım Örnekleri

  • “Sonra, tuzu kuru insanlar değişiklik arar, egzotik tatlara da bayılırlar.” – Adalet Ağaoğlu
  • ”Halit Fahri, ilk egzotik şairimizdi bizim.” – Yusuf Ziya Ortaç
  • “Bizce Fransızlara, İngilizlere, Almanlara, Ruslara, İtalyanlara ait güzellikler ancak egzotik güzellikler olabilir.” – Ziya Gökalp (Türkçülüğün Esasları)
  • “Şarkı tamamıyla bir “revüe” nün senaryosu şeklinde yazılmıştı ve uydurulmuş bir sürü egzotik isimler, kelimeler, tabirlerle dolu idi.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu (Bir Sürgün)
  • “… bu köşkte hem Pol ve Virjini’nin tek katlı evini andırır egzotik ve romantik bir alımlılık; hem de Nurbaba’daki tasvirlere benzer rustai ve tasavvufi bir çeşni vardı.” – Ruşen Eşref Ünaydın (Hatıralar IV)

egzotik nedir - egzotik ne demek

Egzotik Kelimesinin İngilizce Çevirisi

İngilizce olarak da adjective (sıfat) şeklinde kullanılan bu kelime aşağıda yer alan biçimleriyle çevirileri yapılmaktadır.

1) exotic,

2) outlandish

Egzotik Kelimesinin Almanca Çevirisi

Almanca da hem sıfat hem de isim olarak kullanılabilen bu kelime,

1) exotisch ”Sıfat olarak kullanıldığında”

2)  Exot ”İsim olarak kullanıldığında”

Tavsiye Nedirler: Hobi NedirTurfanda Nedir