Biseksüel Ne Demek? Biseksüel Nedir?

biseksüel nedir - biseksüel ne demek

Biseksüel Nedir?

Biseksüellik yaygın olarak  hem erkek hem de dişi kişilere yönelik romantik ya da cinsel çekim olarak tanımlanan bir terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Panseksüellik terimiyle hemen hemen aynı anlamı taşımasından kaynaklı olarak karıştırılıyor olsa da panseksüelliğin daha çok estetik temeller üzerine gelişmiş bir cinsel yönelim olduğunu belirtmekte fayda vardır. Biseksüellik terimi, çoğunlukla hem kadınlara hem erkeklere yönelik romantik veya cinsel hisleri belirtmek için insan çekimi bağlamında kullanılır ve heteroseksüel ve homoseksüellikle birlikte cinsel yönelim şekillerinin üç sınıflandırılmasından biri olarak belirtilmektedir. Biseksüel bir kimse yaygın bilinenin aksine her iki cinse de eşit cinsel çekim hissetmek zorunda değildir; çoğunlukla bir cinse daha çok ilgi duyan kişiler de kendilerini biseksüel olarak tanımlamaktadır.

biseksüel nedir - biseksüel ne demek

Biseksüel Ne Demek?

Biseksüel, Türk Dil Kurumu sözlüğünde ”hem kendi cinsini hem de karşı cinsi arzulayan (kişi) ” şeklinde tanımlanmaktadır. Latince bi- ”iki” ve yine Latince sexus- ”cinsiyet” kelimelerinden birleşerek oluşturulmuş bir terimdir. Fransızca kökenli olduğu bilinen bu kelime ”bisexuel” kelimesinden türetilerek dilimize yerleştiği bilinmektedir. Fransızca (bisexuel) ve İngilizce (bisexual) kelimelerinde  anlam olarak ise ”iki cinsiyetli” olarak tanımlanır.

Biseksüel Kimlik Oluşum Aşamaları

biseksüel nedir - biseksüel ne demekHalk arasında yaygın olarak bilinen genel bilgiye göre çoğu kimse doğum öncesi hormonal etkilerden kaynaklı olarak bir kişinin heteroseksüel, homoseksüel ya da biseksüel kimlikleriyle doğduklarına ve bu kimliklerinin içsel ve değiştirilemez olduklarına inanmaktadırlar. Diğer bir kısım ise cinsel yönelimin anne, babaya ait modellerin taklit edilmesi veya reddedilmesi yani toplumsallaşma ile ya da örneğin siyasi feminist kimliğin bir parçası olarak lezbiyenliğin seçilmesi gibi bilinçli bir seçim ile gerçekleştiğine inanırlar.

Ancak bir çok homofobi ve transfobiye karşı olan topluluklar ise bu iki temel faktöründe birbirini etkilediklerine inanmaktadır. Yani biyolojik, kültürel ve toplumsal etmenlerin her kişiyi farklı şekillerde ve şartlarda etkileme şansı yakalamasından kaynaklı olarak herkesin cinselliğinin oldukça kişisel olduğunu savunmaktadırlar. Çoğunlukla inanılanın aksine onlar biseksüelliği kişilerin geçici bir evreleri olarak nitelendirmezler. Aksine onlar insanların heteroseksüel olarak toplumsallaştığı için biseksüelliğin pek çok insanın homoseksüelliklerinin farkına varmaları sürecinin bir evresi olarak yaşadıkları bir aşama olarak değerlendirmektedirler. Ancak bu durum kesin olarak geçerli bir gerçek de değildir. Biseksüellik, aynen homoseksüellik ve heteroseksüellik gibi cinsel keşif sürecinde geçici bir basamak da olabilmesinin yanı sıra istikrarlı ve uzun-dönemli bir kimlik de olabilmektedir.

Biseksüel İlişki Yapısı

Biseksüeller diğer insanlar gibi bir çok çeşitliliğe sahip ilişki tarzlarına sahip olabilmektedir. Bu kimseler genel bilinenin aksine aynı anda hem bir erkekle hem de bir kadınla cinsel olarak ilgili olmak durumunda değildir. Hatta bu şekilde tanımlanan kişilerden bazıları kendi ya da karşı cinsiyetle veya her ikisiyle de cinsel ilişkiye girmemiş dahi olabilirler. Heteroseksüeller ve homoseksüeller gibi çoğu biseksüel kişi de cinsel olarak yalnızca tek bir eşle aktif olmayı seçebilirler. Ve bu şekilde uzun dönemli ve tek eşli ilişkileri olabilmektedir. Diğer biseksüeller ise aynı cinsiyete sahip eşlere, üç taraflı ilişkilere veya aynı veya farklı toplumsal cinsiyetlerden olan birkaç eşli (tek başına ya da eş zamanlı olarak) ilişkilere izin veren serbest evlilikler yapabilirler. Ancak en çok dikkat edilmesi gereken kısım kişilerin cinsel yönelimleri ne olursa olsun katılan kişilerin cinsel ve duygusal ilişkilerin tipini seçme özgürlüğüne sahip olmalarının önemidir. Bu konuyla kaynaklı olarak çoğu biseksüel, heteroseksüel bir toplum tarafından ayrımcılık veya zorbalığa uğradığı gerekçesiyle eşcinseller ile birlikte veya bağımsız olarak geniş çaplı topluluklar oluşturmaktadırlar.

Biseksüellik Araştırmaları

biseksüel nedir - biseksüel ne demekCinsellik hakkındaki çoğu çalışmanın heteroseksüellik veya eşcinsellik üstüne yoğunlaşması ve biseksüellik üzerine çok az çalışma yapılmasından kaynaklı olarak biseksüelliğin ne kadar yaygın olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Alfred Kinsey tarafından 1940-1950‘lerde yapılan araştırma, cinsel etkinlikleri ve ilgilerine dayanarak, kadınların %15-25 ve erkeklerinse %33-46 kadarının biseksüel olabileceğini ortaya koymuş ancak bilinen bir biseksüel görünüş veya davranış biçimi olmadığı için biseksüellerin genellikle ya heteroseksüel ya da eşcinsel olarak kendilerini tanımladığını araştımalarında ortaya çıkarmıştır. Sigmund Freud ise araştıma ve yazılarında tüm insanların içgüdüsel ve doğal olarak gerçekte biseksüel olduğunu iddia etmiştir.

2006 yılında İstanbul’da 393 eşcinsel ve biseksüel kişi üzerinde Lambdaistanbul tarafından gerçekleştirilen bir anket çalışmasına göre katılımcıların 212’si yani %54’ü biseksüelliğin doyumsuz olduğunu hiçbir zaman düşünmediklerini belirtirken, 45 kişi yani %11’i bunu geçmişte düşünmüş, 136 kişiye tekabül eden %35’i ise hala düşünmekte olduğunu belirtmiştir.

Biseksüellik tarih boyunca çeşitli insan topluluklarında ve hayvanlar aleminde de gözlenmiştir ancak biseksüellik terimi de heteroseksüellik ve homoseksüellik gibi 19. yüzyılda ortaya atılmıştır. Sonuç olarak; 19. yüzyılın ortalarından bu yana davranışçı bilim adamları, erkek ve kadınlardaki biseksüel çekim ve bu durumun cinsel kimlikteki gelişimleri üzerine araştırmalarını sürdürmektedir.

Tavsiye Nedirler: Fobi Nedir Subliminal Mesaj Nedir