Asap Ne Demek? Asap Nedir?

asap nedir - asap ne demek - as soon as possible

Asap Ne Demek?

Arapça kökenli olan ve aʿṣāb sözcüğünden alıntalanan asap kelimesi bir çok anlamda kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumu sözlüğünde ise asap kelimesi ”sinir” ve ”sinirler” olarak tanımlanmaktadır. Ancak bilinmelidir ki bu kelime Türkçe anlamından ziyade İngilizce kullanılan bir deyimin kısaltması olarak hafızamıza yer edinmiştir. Son zamanlarda özellikle birçok sosyal medya da sıkça rastlanılan bu deyim yeni nesilin en çok kullandığı sözcüklerden biri haline gelmiştir. As soon as possible şeklinde kullanılan bu terim Türkçe anlamı olarak ”olabildiğince çabuk” ve ”mümkün olduğu kadar hızlı” biçiminde çevrilebilir.

Asap Nedir?

Asap sözcüğü Türkçe sinir anlamından ziyade As soon as possible cümlesinin kısaltılmış hali olarak karşımıza çıkar. Ve bu şekilde kullanımıyla İngilizce uzantılı bir kelime haline dönüşmüştür. As soon as possible cümlesi aslında İngilizce bir deyimdir. Türkçeye ”olabildiğince çabuk,  en kısa zamanda, acele et ya da hızlı ol” gibi şekillerde çevrilebilir. Bunun yanısıra bu kısaltma zamanlara göre farklı şekillerde de kullanılmıştır. Örneğin asab, asay, asac gibi. Ancak günümüzde en yaygın kullanımı asap’ tır.

Bu kelime tek bir kişiye söylenir ve ona söylenen şey her neyse kişi onu çok hızlı bir şekilde yapması gerektiğini anlar. Bu kelime genel olarak halk arasında bir işin hızlı yapılması gerektiğini anlatmaya yarar. Asap kelimesi sayesinde karşınızda ki insana yaptığı şeyi hızlı bir şekilde yapması gerektiğini söylemiş olursunuz. Bu sayede yapılacak olan iş her neyse daha hızlı bir şekilde yapılır ve söylenilen komut yerine getirilmiş olur. Bu İngilizce uzantılı olan kelime eski zamanlardan gelmektedir. Eskiden savaşlarda komutanlar askerlerin hızlı olmalarını istediği zaman böyle bağırır ve askerler bu komutu alırlar ve uygularlarmış. Bu sayede düşman komutanın ne dediğini anlamaz ve sadece askerler anlar ve bu şekilde savaş stratejileri daha rahat işlenebilirmiş.

asap nedir - asap ne demek - asap

Günümüzde ise asap kısaltması halk arasında kullanılmaktadır ve birçok filmde geçmektedir. Ayrıca kullanımı sanal ortamlarda ve web sitelerde kısaltma şekliyle kullanılmaktadır. Bu şekilde kullanılarak hem zamandan hem harften kazanmak amaçlanmıştır ve sürekli olarak kullanıldığı için kısaltma olmasını daha uygun görmüşlerdir. As soon as possible deyimi kısaltılarak son halini almıştır ve bu şekilde kullanımı devam etmektedir ve artık kısaltması deyimin aslından daha çok benimsenmiştir. Deyim aynı zaman da komutu alan kişinin ne iş yaptığına bağlı olarak farklı anlamlar kazanmaktadır. Örnek olarak komut alan kişi eğer yürüyorsa koşması emredilmiş olur çünkü acele et denir. Eğer komut alan kişi bir iş yapıyorsa o zaman asap kısaltması acele et olarak çevrilir ve komut alan kişi yaptığı işi daha hızlı yapmaya başlar. Yani genel olarak alıcıyı harekete geçirmek için kullanılsa da biraz daha detaya indiğimiz zaman emir verilen kişinin durumuna göre yeni manalar kazandığı görülmektedir. Bu sayede yapılacak olan işler daha hızlı bitmiştir ve daha fazla iş yapma imkanı bulunmuştur.

Asap Cümle İçinde Kullanımı

  • Bu büyük ıstırap asabına uyuşukluk getirdi. (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
  • We recommend that you turn this software back on as soon as possible. (Bu yazılı kısa sürede açmanızı öneririz)
  • Please reply as soon as possible ya da Please reply asap!  (Lütfen mümkün olduğunca hızlı cevap veriniz)

Tavsiye Nedirler: Beynelmilel Nedir Bff Nedir