Agnostik Nedir? Agnostik Ne Demek?

Agnostik nedir - Agnostik ne demek

Agnostik Nedir?

Agnostik, agnostisizm akımını benimsemiş, evrenin nasıl oluştuğunu ve tanrının var olup olunamayacağının bilinemediğini iddia eden, diğer anlamda da bilinemezci denilen kimsedir. Bu kişilere agnostik denmesinin en büyük sebebi Agnostisizm akımını benimsemiş olmalarıdır. Agnostik felsefi bir terimdir ve Türkçeye tam olarak çevrilemese de buna yakın bir anlam olan bilinemezci kelimesi ile karşılanmıştır. Felsefe insanlara düşünme yetisi aşılayan bir bilimdir. Felsefe artmaz ya da azalmaz. Sadece yığılma özelliği ile daima ilerler.

Bu anlamda felsefe için yolda olmak deyiminin kullanıldığı da sıkça görülmektedir. Felsefi bir terim olan Agnostik, bilinemezci kişilere takılan bir addır. Bu kişiler doğayı anlamaya çalıştıklarında hiçbir zaman kendilerine yeterli gelecek bir cevap bulamazlar. Bu kişilerle zıt görüşte olan kişiler ise genel olarak dine bağlı yaşayan kişilerdir. Herhangi bir dini benimseyen kişi o dinin kurallarını da belirler ve tanrının varlığına kayıtsız şartsız inanır. Çok tanrılı olan dinlerde bile en büyük tanrı inancı vardır. Fakat agnostik bir kimse tanrının varlığını kesinlikle kabul etmez. Çünkü akıl, bilim ve oluşumlar tanrının varlığını ispat edemez. Bu nedenle tanrı var mı yok mu asla bilinemez ve bu anlamda düşünmekte insanların vaktini çalmaktan öte gidemez.

Agnostik Ne Demek?

Agnostik Türkçe karşılığıyla bilinemezci anlamına gelmekte olup bir felsefi terimdir. Tanrının varlığının ve evrenin nasıl yaratıldığının bilinemeyeceğini ileri süren bu kişilere Agnostisizm görüşünü benimsemiş olan kişi anlamına gelen agnostik denir. Agnostikler genel olarak ateist olan kişilerdir. Ateist ise herhangi bir tanrının varlığını kabul etmeyen ve öldükten sonra da yok olduklarına inanan kimselerdir.

Bu anlamda Agnostikler dine bağlı kişilerle sürekli tartışırlar. Din dogmatik bir kavramdır ve çoğu zaman sorgulanamaz. Çünkü hangi dinde olursa olsun dini sorgulayan ve bunda da aşırıya kaçan kişiler her ne sebeple olursa olsun dinden çıkarlar. Yani bir hükmün üzerine giden kişi diğer bir hükme göre dinden çıkmış kabul edilir. Bu nedenle din dogmatik, yani sorgulanamaz bir terim olarak ele alınan bir kavramdır.