Adisyon Nedir? Adisyon Ne Demek?

adisyon nedir - adisyon ne demek

Adisyon Nedir?

Adisyonlar belirli hizmet işletmelerinde zorunlu olarak uygulanması sağlanan, bu işletmelerde müşteriye sunulan hizmetin açık bir şekilde belirtilmesine yarayan ve bu amaçlarla hazırlanıp düzenlenen belgelerdir.

Adisyon Ne Demek?

Fransızca kökenli bu terim dilimize ”addition” kelimesinden türeyerek yerleşmiştir. Türk Dil Kurumu sözlüğünde” hesap” anlamına gelmektedir. Adisyonlar; bar, kafeterya, restoran ve gece kulüpleri gibi hizmet veren işletmelerde verilen hizmetin cins ve miktarını belirten ve bunu gösterme amacıyla düzenlenen belgelerdir.

Adisyon Bulundurma Zorunluluğu

Adisyonlar Türk vergi sisteminde Vergi Usul Yasası’nın mükerrer 257. maddesinin Maliye Bakanlığı’na vermiş olduğu yetki uyarınca 183 sıra numaralı Vergi Usul Yasası Genel Tebliği ile 01 Ağustos 1988 tarihinden itibaren düzenlenmesi zorunlu belgeler arasına girmiştir. Yasaya göre şehirler arası kara yolları üzerinde hizmet veren bütün lokanta, kafeterya, pastane ve benzeri işletmeler; alkollü içki servisi yapılan bar, gece kulübü gibi mekanların adisyon düzenlemek ve kullanma zorunluluğu vardır.

Adisyon sadece masaya yapılan servislerde bulundurulması zorunludur. Self servis ya da paket servislerinde ihtiyaç duyulmaz. Self servis ise müşterinin ürünü kendisinin alması, bu sebeple garsonun müşteriye ürünü masaya getirmemesidir. Bu durumda müşteri yiyecek içecek maddelerini aldıktan sonra tutarını kasaya öder ve fatura, yazar kasa fişi veya perakende satış fişini alır ve işlem tamamlanır. Bu sebeple sadece self servis esasına göre işletilen yerlerde adisyon bulunması zorunlu bile değildir.

Adisyonlar belirlenmiş anlaşmalı matbaalara bastırılarak kullanılması yasalar tarafından zorunlu hale getirilmiştir. Bu sebeple anlaşmalı matbaalara bastırılmamış, üzerine tarih atılmamış ve müşterinin masasına bırakılmamış adisyonlar düzenlenmiş sayılmamaktadır.

İşletmelerde Adisyon Kullanımı

Adisyon kullanımı gerçekleştirilirken öncelikle dikkat edilecek husus adisyonun sürekli olarak müşterinin masasında bulunması ve her siparişte ilk sipariş için açılan adisyonun üzerine kayıt yapılmasıdır. Bu şekilde en az iki örnek biçiminde adisyon düzenlenmesi gerekmektedir ve hizmet bitiminde belge müşteriye taktim edilerek yapılan hizmetin bedelinin ödenmesi gerçekleştirilir. Ödeme sırasında adisyonun birinci nüshası perakende satış fiyatı yada fatura ile birlikte müşteriye verilirken, ikinci nüshası işletmeci de kalır. Fatura istenmemesi veya fatura düzenlemesini gerektirmeyen durumlarda ise sadece perakende satış fişi düzenlenerek adisyon ile birlikte müşteriye verilmesi yeterli olur.

Adisyonun temel işlevsel görevi ödemenin gerçekleştiğini kanıtlayan bir belge niteliği taşıması değildir, adisyon sadece daha öncede belirttiğimiz gibi hizmet işletmesindeki müşterinin tükettiği ürünü göstermeye yarayan bir belgedir. Adisyon güvenilir bir hesap işlemi sunmayı sağlar ve bu sayede hesap ödenirken yaşanan kargaşa ve hesaba yönelik itirazları özetle hesap ödenirken gerçekleşebilecek olası müşteri- işletmeci tartışmalarını büyük ölçüde engeller.

Tavsiye Nedirler: ATM nedir?Vesayet Nedir?