4A Nedir? 4A Ne Demek?

4a nedir - 4a ne demek

Eskiden insanlar sosyal güvenlik hizmeti alırken daha çok bağkur, emekli sandığı ve bunun gibi isimlendirmeler yapmaktayken devlet artık bu hizmeti tek çatı altında toplayarak sosyal güvenlik kurumu adı altında birleştirme yoluna gitmiştir. Bununla birlikte ortalıkta bir karışıklık bir karışıklık ve anlaşmazlık çıkmasın diye harf ile isim verme işlemi yapmıştır. Bu da 4A gibi isim vererek olmuştur. Bu 4A isimlendirmesi özel sektördekiler için ya da buna denk olarak devlette statüsü olan kişiler tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Bunun sayesinde devlette her işini tek bir kurumda hallederek olabilecek sıkıntılara karşı bir çözüm üremiştir. Çünkü eski sistemde insanlar karışıklık içinde kalarak mağdurluklar yaşamakla birlikte devlette artık buna son vermek için 2008 yılında bu sistemi hayata geçirmiştir. Bu sistemde de vatandaşlar hiçbir eski haklarından mahrum kalmamışlardır. Ama bu sayede devlette bütün işleri tek bir merkezden yönetir olmuş ve bu da çok büyük kolaylıklar sağlamıştır.

4A Emeklilik

Devletin çalışan insanlara verdiği 3 statü bulunmaktadır. Bu statülerden en çok kişinin çalıştığı ve iş sahibi olduğu 4A’dır. Çünkü bu statüde özel sektördeki işçiler çalışmaktadır. Bunların da birçok özlük hakları bu kanun yani birleştirme kanunu ile birlikte düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden birisi olarak emeklilik haklarında almışlardır ve devlet diğer devlet çalışan memur ya da işçilere göre de bunlara bir düzenleme yapmıştır. Bu düzenlemeyle aradaki adaletsiz dağılım bir nebze olsun düzeltilmeye çalışılmıştır. Çünkü burada bulunan insanların sayısı ve adedi diğer 4B ve 4C’ye göre oldukça fazladır. Çünkü birçok şehirde bulunan organize sanayide bu insanlar çalışmakla birlikte asıl işleri bunlar yapmaktadır. Yani şehirlerin ve ülkenin ekonomisin can damarı durumunda bulunan birçok iş fabrikalarda bu insanların elinden geçmektedir. Ayrıca bu 4A’da sadece özel sektörde çalışıp emekli olan işçiler buradan faydalanmamakla birlikte aynı zamanda dul eş maaşları ya da yetim maaşı gibi aylıklarda buradan verilmektedir. Ama diğer 4B veya 4C’ye göre düşük emeklilik maaşı almakla birlikte yinede 2008 yılından yapılan bu birleştirme işlemiyle bir miktar düzenleme yapılmıştır.

4A Statüsü Özlük Hakları

4A statüsünde de diğer statülerde olduğu gibi özlük hakları bulunmaktadır. Bu hukuki haklardan genellikle bilgisiz olarak çalışan işçiler genellikle işverenleri tarafından kötüye kullanılmaktadır. Böyle hukuksal haklarımızı bilerek buna göre hareket etmesi gerekmektedir. Yani bir işçinin grev hakkı ya da buna benzer sendika hakları bulunmaktadır. Ya da izin hakları bulunmaktadır. Bunların en önemlisi olarak arka arkaya 3 gün fabrikaya bildirmeden devamsızlık yapma hakkına sahiptir. Bununla birlikte daha fazla yapmaması gerekmektedir. Çünkü yasal sınırların dışında olarak daha fazla yaparsa işverenin tazminatsız olarak işten çıkarma hakkı bulunmaktadır. Bunun yanında 4A’ya bağlı olarak çalışan işçilerin birçok iş güvenliği ile ilgili hakları bulunmaktadır. Eğer bu hakları işveren sağlamazsa bu durumda işveren bu konudan sorumlu olacaktır. Eğer iş güvenliğinden dolayı oluşacak kazalardan da kendileri sorumlu olacaktır. Bu konuda ki hakları konusundan işçiler dikkatli olmalı ve ona göre hareket etmektedir. Ama ülkemizde ister denetimsizlik olsun isterse de işçilerin bu haklarını bilmediğinden dolayı maalesef ki bazı kötü durumlar ortaya çıkmaktadır. Bunu yanında en önemli haklarından biride sendika haklarıdır. Bu sendikalarda işçilerin haklarını korumaya yöneliktir. Bu sayede işçilerin mağduriyetleri az aza indirmeye çalışılır. İşçiler de belli bir ücret vererek bu sendikalara üye olarak kendi haklarını koruma altına almaktadır. Özlük hakları her işçinin bilip öğrenmesi gereken ve kendini yasal çerçevede en doğal olan hakkını aramasıdır.